Medlemskap som kvalitetsstempel

KOMMENTAR: Jeg vil snakke litt om medlemskap i Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) versus medlemskap i Den norske tannlegeforening. Sistnevnte, med forkortelsen MNTF, brukes som et kvalitetsstempel for norske tannleger. Kan vi oppnå det samme for tannhelsesekretærer og assistenter?

Publisert Sist oppdatert

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tannlegene som er medlem i Den norske tannlegeforeningen, som ifølge Wikipedia er vel 95 prosent av alle tannleger i Norge, bruker forkortelsen MNTF som et kvalitetsstempel på hjemmesider, innkallingskort, brevark og annonser. Hvorfor oppfatter pasientene, ansatte og samarbeidspartnere dette som kvalitetsstempel? Hva innebærer det egentlig?

Jo, at tannlegene må holde seg faglig oppdatert, at de må følge foreningens etiske regler, og ikke minst at de er medlem av en forening som taler yrkesgruppens og pasientenes sak om tannbehandling og tannhelse overfor myndighetene og politikerne.

For meg som pasient har disse fire bokstavene mye å si. Jeg tenker at min tannlege er seriøs og faglig dyktig, og at her får jeg behandling som er forankret i norske faglige anbefalinger.

Som tannhelsesekretær, og nå forbundsleder i ThsF, har jeg naturlig nok alltid vært medlem i ThsF. Men jeg har lurt på hvorfor mange av tannhelsesekretærene og assistentene ikke ser den samme viktigheten av å være medlem i sin profesjonsorganisasjon.

I likhet med Tannlegeforeningen er ThsF pådriver for enda bedre utdanning, at alle assistenter tar utdanning og får autorisasjon, muligheter for etterutdanning og ikke minst faglig oppdatering gjennom kurs. Vi har etiske retningslinjer for våre medlemmer, og vi jobber opp mot politikere og myndigheter for å bedre forholdene for både våre medlemmer og tannhelsetjenesten generelt.

Jeg skulle ønske at også ThsF kunne si at 95 prosent av tannhelsesekretærene og assistentene er medlem, og at vi kommer så langt at når vi blir presentert på tannklinikkenes hjemmesider, skal det ved vårt navn stå MThsF. Og at disse bokstavene ble oppfattet som positivt for klinikken og pasienten.

Er du ikke medlem i ThsF, så sier jeg velkommen. Vi håper du vil bli en del av den eneste organisasjonen i Norge som jobber kun for deg som tannhelsesekretær og assistent.

Powered by Labrador CMS