Det ligger an til reallønnsvekst for ansatte i konkurranseutsatte kommunale bedrifter.

Enighet i lønnsoppgjøret for Samfunnsbedriftene 

Parat og YS har blitt enige med Samfunnsbedriftene om årets lønnsoppgjør for ansatte i konkurranseutsatte bedrifter i kommunesektoren. Oppgjøret endte på linje med frontfaget med en ramme på 5,2 prosent.

Publisert
Lesetid: 1 min

– Etter krevende forhandlinger er vi glade for å ha oppnådd en løsning som sikrer medlemmene reallønnsvekst, sier forhandlingsleder for Parat, Bjørn Are Sæther.

Avtalen omfatter ansatte i kommunalt eide AS og interkommunale selskaper innen avfall og gjenvinning, biblioteksentralen, IKT-bedrifter, næring og eiendom, parkering, revisjon og vann og avløp.

De viktigste punktene fra oppgjøret

  • Stillinger uten særskilt krav om utdanning får et tillegg på 19 400 kroner.
  • Fagarbeiderstillinger får et tillegg på 20 200 kroner. 
  • Fagarbeider med fagskole får et tillegg på 21 200 kroner.
  • De unormerte stillingene, det vil si stillinger hvor lønnsplasseringene ikke er sentralt fastsatt, får 3,6 prosent.
  • Minstelønnssatsene blir hevet med det generelle tillegget samt ytterligere 2000 kroner.
  • Virkningstidspunkt er 1. mai 2024.
  • I tillegg vil det være en pott på 1 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. september 2024. Det tilsvarer i gjennomsnitt om lag 5700 kroner per årsverk.

Nytt punkt om kompetanseutvikling

Det har også kommet inn et nytt punkt om kompetanseutvikling inn i tariffavtalen. 

Dette vil gi permisjon med lønn og dekkede utgifter som bedriften mener er nødvendig for å øke kunnskap og ferdigheter som kreves for jobben.

 

Powered by Labrador CMS