Tariffkonferansen 2024

Fra panelsamtalen om fattigdom og dyrtid. Fra venstre: Anneli Nyberg, Adelheid Hvambsal og Hans Christian Holte.

Hva gjør vi med fattigdommen?

Hva gjør vi som samfunn med fattigdommen og dyrtiden som nå rammer mange i Norge? Det var tema for en panelsamtale under Tariffkonferansen 2024 i regi av Parat.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 2 min

Generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal, arbeids- og velferdsdirektør i NAV, Hans Christian Hole og nestleder i Parat, Anneli Nyberg deltok i panelsamtalen, som ble ledet av Parats generalsekretær Trond R. Hole. 

Han begynte seansen med å lese høyt utdrag fra fortellingen "Itteno' knussel" av Barbra Ring, som handler om hjertegode Marte Svennerud, som forbarmer seg over syv foreldreløse barn.

Hvem er dagens Marte Svennerud?

– Hvem er Marte Svennerud i dag? Hvem er det som hjelper? Hvilken samvittighet skal vi ha overfor de fattige og de som trenger oss mest – i Norge, i verdens rikeste land, spurte Trond R. Hole panelet.

– Det er en tosidighet knyttet til dette spørsmålet. Norge er et velferdssamfunn. Vi har store utfordringer, som for eksempel høyt sykefravær og mange uføre, men vi er et velferdssamfunn preget av tillit. Den andre siden er om mennesker som ikke opplever å bli møtt godt nok. Vi kan snakke om arbeidslinja og ytelsesnivået, men en durkdreven byråkrat skal være forsiktig med å bli for politisk, påpekte NAV-direktør Hole.

Firing Hvambsal fra Kirkens Bymisjon var opptatt av om de økonomiske ytelsene til mennesker som sliter, er for lave.
– Setter vi hele norgesinflasjonen på spill hvis vi gir litt mer til de som akkurat nå ikke klarer seg? Vi i Kirkens Bymisjon mener det er mulig å hjelpe disse til å komme seg akkurat over kneika slik at de klarer seg og kan ta vare på barna sine, sa hun.

Den farlige fattigdomsskammen

Firing Hvambsal viste til rapporten "Snakk om fattigdom", Kirkens Bymisjons rapport om barnefattigdom i Norge. Her kommer det frem at fattigdom er et av de siste skambelagte områdene i Norge.
– Det er mer skam knyttet til fattigdom enn alt annet. Barn går gjennom en lang barndom hvor de skjuler hva som ikke finnes bak deres dør hjemme. Det er like skadelig som å vokse opp i rus og vold og konflikter, påpeker Firing Hvambsal, som er utdannet psykologspesialist.

Hun kom med både kudos og en utfordring til fagbevegelsen og hvordan den kan bistå her.
– Vi i Kirkens Bymisjon jobber mye med arbeidsinkluderende tiltak. Noen kommer seg tilbake til arbeidslivet, andre trenger varig tilrettelegging. Ved å ha et våkent tillitsvalgtapparat, blir virksomhetene minnet på inkludering og tilrettelegging.

Å vise verdien av å være organisert

Gjelder arbeidslinjen fortsatt? Eller er det en gammel politikk vi ikke lenger står for, spurte ordstyrer Hole nestleder i Parat, Anneli Nyberg. Hun mente det ikke finnes et enkelt ja eller nei-svar

– Parat skal finne plass til alle i arbeidslivet. Vi må være relevante, noen må tro på at vi kan få det til. Vi må synliggjøre verdien av å være organisert – endringene kommer jo ikke bare av seg selv. Her har fagbevegelsen en mulighet til å bidra med tillitsvalgte på arbeidsplasser rundt om – og det er her, på arbeidsplassene, ting må skje. Og vi har mange flinke tillitsvalgte som kan bidra, sa Nyberg.

Powered by Labrador CMS