Tariffkonferansen 2024

Parat-lederen: – Frontfagsmodellen avgjørende for å bevare velferdssamfunnet

– Frontfagsmodellen er avgjørende for at vi skal klare å videreføre velferdsmodellen, sa Parat-leder Unn Kristin Olsen da hun åpnet årets tariffkonferanse.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 2 min

– Vårens vakreste eventyr sparkes i gang med tidenes største tariffkonferanse. Vi har aldri hatt så mange deltakere før, sa Parat-leder Olsen fra scenen da hun åpnet Tariffkonferansen 2024. 

Hun fremhevet frontfagsmodellen som helt vesentlig for å bevare den norske velferdsstaten. 

Fronfagsmodellen viktig for rettferdig fordeling

– Frontfagsmodellen er viktig for å sikre en rettferdig lønnsdannelse. Parat jobber for å redusere de økonomiske forskjellene og for en mer rettferdig fordeling av verdiene som skapes i Norge, sier Olsen.

Hun presiserer at Parat krever økt kjøpekraft i årets lønnsoppgjør.
– Et av våre hovedkrav i det kommende lønnsoppgjøret er reallønnsvekst og rettferdig fordeling. For oss i Parat er det viktig at lønningene følger den generelle økonomiske utviklingen. Dyrtiden vi står i nå er svært krevende for mange. Da er det viktig at vi reduserer de økonomiske forskjellene blant folk og hindrer at de rike blir rikere og de fattige fattigere, sier Parat-lederen.

Hun er glad for at YS stilte seg bak frontfagsmodellen i Holden-utvalget.

– Vi er et samfunn med relativt må forskjeller mellom folk, uavhengig av yrke, utdanning og sektorer. Frontfagsmodellen er viktig for å bevare den norske velferdsstaten. Skal vi fortsatt ha små lønnsforskjeller, må vi være lojale mot frontfagsmodellen, sier Olsen.

– Frontfagsmodellen er ikke perfekt, men den har tjent oss godt. Den er fleksibel, men brukes ikke alltid riktig av våre motparter. Frontfaget har ikke noe gulv eller tak. Frontfagsrammen må ikke være en fasit, men den er en rettesnor i oppgjørene, påpeker Olsen.

Å investere i kompetanseutvikling

I tillegg til å bevare frontfagsmodellen, er Parat-lederen opptatt av å sikre rett kompetanse i fremtidens arbeidsliv. For at Norge fortsatt skal være et av verdens beste land å bo og jobbe i, må vi sørge for at vi har kompetansen vi trenger, mener Olsen.

– Det meste av kompetanseutviklingen gjennom livet skjer i arbeidslivet. Det er viktig å investere i kompetanseutvikling og videreutdanning, dette vil øke produktiviteten. Det handler ikke bare om den enkelte ansatte eller virksomhet, det handler også om hvordan Norge som nasjon skal klare å videreutvikle velferdsstaten.

Et raust arbeidsliv og et verdig sikkerhetsnett

Det er ikke bare solskinn og rosa skyer i horisonten, advarer Parat-lederen.
– Lavere produktivitetsvekst kan gjøre det krevende å få reallønnsvekst. Vi har også den høyeste arbeidsledigheten siden august 2021, særlig blant menn over 25 år. Det er kun gjennom koordinert lønnsdannelse, altså gjennom frontfagsmodellen, at vi sammen kan bidra til å håndtere kommende situasjon og bevare vår velferdsmodell, sier Olsen.

Det skal lønne seg å jobbe, slår Olsen fast.
– Parat kjemper for et arbeidsliv med plass til alle som ønsker å jobbe. Men vi skal også ha et godt og verdig sikkerhetsnett som fanger opp de som faller utenfor arbeidslivet. Det er viktig å ha to ting i hodet samtidig, sier hun.

Powered by Labrador CMS