Parats krav er lønn og kompetansetiltak i frontfaget

Mandag overleverer Parat krav til Norsk Industri i årets frontfagsoppgjør. Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune sier at det i tillegg til krav om reallønnsøkning vil bli stilt krav om at arbeidsgivere må bidra økonomisk til et kompetansefond.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 1 min

Aune sier tariffoppgjøret må ende med et godt oppgjør som gjør at lønnsveksten blir høyere en prisveksten.
– Utover en reallønnsøkning må minstelønnsbestemmelsene og normallønnssatsene økes i alle deler av overenskomsten, sier han.

Kompetansefond

Aune sier Parat er opptatt av at alle skal få reell mulighet til etter- og videreutdanning, der utdanningstilbudet må tilrettelegges med bidrag fra arbeidsgiver.
– Vårt krav er at arbeidsgiver bidrar økonomisk til å opprette et kompetansefond. Her forutsetter vi en tre-parts løsning, der også myndighetene bidrar med penger. Det er imidlertid avgjørende at vi som arbeidstakere og arbeidsgiversiden legger premissene. Norske arbeidstakere har allerede høy kompetanse, men vi må samtidig settes i stand til å vedlikeholde og utvikle denne kompetansen i takt med industriens behov, sier Parats forhandlingsleder.

Berettiget krav om reallønnsvekst

Aune sier norske arbeidstakere har opplevd flere år med reallønnsnedgang, høy inflasjon, prisvekst, økte energikostnader og økte rentekostnader.

– På bakgrunn av de siste års utvikling har vi et berettiget krav om reallønnsvekst i 2024. Vårt ansvar er samtidig å sørge for at lønnsveksten balanseres slik at vi ikke får økt ledighet, vedvarende høy rente og høy inflasjon. Vi mener det nå er rom for økt kjøpekraft, sier han.

Parats krav ved tariffrevisjonen 2024 for industrioverenskomsten 18. mars.

Norsk Industris krav ved tariffrevisjonen 2024 for industrioverenskomsten 18. mars.

Powered by Labrador CMS