F.v.: Unn Kristin Olsen, leder i Parat; Jens B. Jahren, leder i YS Stat og Karin Tanderø Schaug, leder i Norsk Tollerforbund i regjeringskvartalet under statsoppgjøret 2024.
F.v.: Unn Kristin Olsen, leder i Parat; Jens B. Jahren, leder i YS Stat og Karin Tanderø Schaug, leder i Norsk Tollerforbund.

YS Stat har brutt forhandlingene med staten – oppgjøret går til mekling

Partene i statsoppgjøret kom ikke til enighet i årets forhandlinger. Dermed fortsetter oppgjøret med mekling. - Det er leit at vi ikke kom til enighet gjennom forhandlinger, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen. 

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 1 min

YS Stat forhandler på vegne av de YS-forbundene som har medlemmer i staten. Her har Parat den største medlemsgruppa.

Fakta: YS Stat

YS Stat er en sammenslutning av følgende YS-forbund som har statsansatte medlemmer: Parat, Delta, Befalets Fellesorganisasjon, Norsk Tollerforbund, Stafo, Kriminalomsorgens Yrkesforbund og Skolelederforbundet.

YS Stats krav til staten i årets oppgjør er reallønnsvekst til alle medlemmer, og at det igjen blir én felles hovedtariffavtale i staten. Parat-lederen sier hun er skuffet over at forhandlingene ikke førte fram.
- Vi var langt på vei enig med arbeidsgiver på mange vesentlige punkter for oss i Parat, men litt gjenstår og det håper jeg at løser seg under mekling, sier hun til Parat24.

Uenighet om fordeling

Partene oppnådde ikke enighet om økonomien i årets oppgjør, og man kom heller ikke i mål når det gjelder fordelingen av lønnstilleggene. Her er det ikke enighet om hvor stor del av lønnstilleggene som skal gis sentralt, og hvor mye som skal fordeles ute i de enkelte virksomhetene.

– Det har vært gode og konstruktive forhandlinger, og staten kom YS Stat i møte på flere av våre krav i forhandlingene, men vi kom dessverre ikke helt i mål, sier YS Stat-leder Jens B. Jahren.

Uenighet om én avtale

Det har også vært vanskelig å bli enig om en ny felles hovedtariffavtale. I dag er det to avtaler i staten, en for ansatte organisert i YS og LO, og en tilsvarende for Akademikerne og Unio. 

YS Stat, LO Stat og staten selv ønsket én felles avtale, og staten har forhandlet samlet med alle hovedsammenslutningene med mål om én avtale. Det lyktes imidlertid ikke å forhandle fram en løsning som alle hovedsammenslutningene i fellesskap kunne stille seg bak.

YS Stat-leder Jens B. Jahren mener det er viktig at det er en felles avtale for alle ansatte i staten.
– Dette vil ivareta våre medlemmers interesser på en bedre måte enn i dagens avtalestruktur, hvor arbeidsgiver må forholde seg til flere avtaler. Fortsetter vi med flere avtaler, frykter vi at lønnsgapet mellom gruppene på de forskjellige avtalene vil øke, og tror en felles avtale er best for utviklingen av lønns- og arbeidsvilkår over tid. Vi mener vi står sterkere sammen, og ønsker å finne løsninger som ivaretar alle gruppene i fellesskap, sier Jens B. Jahren.

Partene møtes hos Riksmekleren 2. mai, og fristen for å bli enig i mekling er 23. mai kl. 24.00.

Powered by Labrador CMS