Utdanning er viktig for valg av arbeidsgiver og lønn

KOMMENTAR: Utdanning og utdanningsnivå er viktige valg i livet og avgjørende for hva du kan jobbe med, hvilket lønnsnivå du kan forvente deg, og hvilke stillinger du kan forvente å få.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det må ikke være slik, men utdanning har sannsynligvis også påvirkning på familiesituasjon, bosted og hvilke fritidsaktiviteter du velger å benytte deg av.

Parat organiserer arbeidstakere på alle utdanningsnivåer og ser at utdanning er viktig for valg av arbeidsgiver og lønn.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er det ca. en fjerdedel (24,8 prosent) av befolkningen som ikke har noen form for videregående eller høyere utdanning. Dette er en utfordring for næringslivet som mangler kvalifiserte arbeidstakere på alle nivåer, men manglende utdanning rammer den enkelte hardere ved at det blir vanskelig å få den jobben du vil ha og kanskje må akseptere et lønnsnivå som ikke dekker ønsker og behov.

Fordelingen mellom dem som tar videregående, og dem som tar høyskole eller universitet, er ca. 50/50.

Uansett hvilken utdanning du ønsker deg, er det mange skoler å velge i. Spredt over hele landet er det 73 fylkeskommunale og private fagskoler med til sammen 183 studiesteder. Videre er det ti universiteter og et titall høyskoler.

De statlige universitetene og høyskolene har 70 studiesteder, mens de private høyskolene har 40 studiesteder. Det betyr at du finner et studium for nær alle interesser og forhåpentlig et studiested i rimelig nærhet av der du bor.

Dersom du ikke ønsker en lang utdanning, er det mange fagskoler som tilbyr deltidsstudier og nettbaserte studier, noe som gjør det enkelt å kombinere studiene med jobb. Det samme tilbudet finnes på universitet og høyskoler, som tilbyr enkeltkurs innenfor nær sagt alle studieretninger.

Dersom du tror utdanning kun er for barn og unge, tar du feil. Tommy Hvidsten ved Fagskolen Viken, avdeling Kongsberg, sier snittalderen på deres skole ligger mellom 30 og 35 år, men at de også har mange engasjerte 50-åringer som tar videreutdanning på Industrifagskolen.

Ifølge tall fra NAV og NHO er det i dag mangel på 70 000 personer til ubesatte stillinger, 19 500 flere enn før pandemien. Størst er mankoen på folk i helse- og omsorgssektoren generelt, sykepleiere spesielt. Men etterspørselen er også rekordstor i bygg- og anlegg, innen overnatting og servering og etter folk med kompetanse på IKT.

Mer enn hver fjerde virksomhet (27 prosent) har problemer med å få tak i folk med riktig kompetanse. Mangel på kompetanse fører til at 45 prosent av de private bedriftene taper kunder eller må skrinlegge eller utsette utvidelser ifølge NHO.

Powered by Labrador CMS