Hovedbygningen ved NTNU i Trondheim.

Hovedtillitsvalgte i UH-sektoren:

-Vi nærmer oss bristepunktet når det gjelder budsjettkutt

Kommentar: Hovedtillitsvalgte i Parat er bekymret for budsjettkuttene i universitets- og høgskolesektoren.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en kommentar. Innholdet står for skribentenes regning.

Kuttene merkes godt i sektoren, og de påvirker muligheten til å utføre samfunnsoppdraget til universitetene og høgskolene. Bare i perioden 2015-2022 har det akkumulert kuttet kommet opp i om lag 1,7 milliarder kroner.

Ved NTNU må Fakultet for medisin og helsevitenskap nedbemanne med 70 årsverk i inneværende år og ved Institutt for lærerutdanning må mellom 20 og 30 stillinger kuttes. De kommende årene må NTNU kutte 500 årsverk.

Ved UiS skal det kuttes 200 millioner innen 2026, kuttene tilsvarer rundt 200 årsverk.

Dette er i strid med fremtidens behov for høyt utdannet arbeidstakere. For å få løst de store samfunnsutfordringene vi står overfor, er Norge helt avhengig av en sterkest mulig universitets- og høgskolesektor.

Det er da et paradoks at kravene til kompetanse i en rekke yrker i blir høyere og høyere, mens institusjonene som skal utdanne får strammere og strammere økonomiske rammer. En annen utfordring er at nye studieplasser opprettes med manglende finansiering.

For å klare å levere på samfunnsoppdraget er sektoren blitt mer avhengig av ekstern finansiering. Søknad på ekstern finansierte midler krever i tillegg til store ressurser fra vitenskapelige ansatte i ulike søkeprosesser, og en tett oppfølging av administrativt personell. Når det nå også kuttes i administrativt personell, blir denne målsetningen vanskelig å oppnå. 

Ved UiB skal fellesadministrasjonen nedbemannes med 10 prosent innen 2026. Mye av effektiviseringsgevinsten er allerede tatt ut, og et kutt i fellesadministrasjonen vil føre til at arbeidsoppgaver knyttet til undervisning og forskning da må vike for administrative oppgaver.

Økt avhengighet av ekstern finansiering skaper også en usikkerhet og økt bruk av midlertidige ansatte.

Linda Emdal, hovedtillitsvalgt UiB

Ariel Sevendal, hovedtillitsvalgt UiO

Sara Nustad Mauland, hovedtillitsvalgt UiS

Åse Karin Hjelen, hovedtillitsvalgt NMH

Morten Mørch, hovedtillitsvalgt NTNU

Powered by Labrador CMS