Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

NAVs samfunnsoppdrag er å bidra til sosial og økonomisk trygghet, og til arbeid og aktivitet. Målet er å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked.

Publisert Sist oppdatert
NAV er en viktig del av det sosiale sikkerhetsnettet i velferdsstaten.

NAV skal bidra til at flere kommer i arbeid og færre går på stønad, og samtidig sørge for at de som trenger det, er sikret inntekt og økonomisk trygghet gjennom rett pengestøtte til rett tid.

For å løse dette samfunnsoppdraget forvalter NAV om lag en tredel av statsbudsettet gjennom ordninger som arbeidsrettede tiltak, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, økonomisk sosialhjelp, foreldrepenger, barnetrygd og kontantstøtte.

Over halve befolkningen mottok en utbetaling fra NAV i fjor, som totalt utbetalte nærmere 550 milliarder kroner i 2022. Dette utgjorde i overkant av en tredel av de samlede kostnadene på statsbudsjettet.

Vi har invitert Anders Anundsen, tidligere justis - og beredskapsminister, nå direktør i NAV Vestfold og Telemark, til en samtale og debatt om fremtidens NAV. Dette sammen med sentrale tillitsvalgte og politikere.

Spørsmål/tema i debatten

- Hvilke NAV ønsker vi oss i fremtiden, og hvordan kan vi skape et NAV som kan løse samfunnsoppdraget enda bedre enn i dag?

- Er partnerskapsmodellen med et tett samarbeid og integrasjon av kommunale og statlige tjenester den beste modellen for å nå NAV sine målsettinger og NAVs samfunnsoppdrag?

- Hvordan kan tillitsreformen bidra til å styrke NAV, og bidra til at NAV leverer enda bedre på det som er de overordnede målsettingene og NAVs samfunnsoppdrag?

Medvirkende:

Anders Anundsen, Direktør, NAV Vestfold og Telemark

Se reportasje fra debatten her:

Powered by Labrador CMS