Utdanning

Det er mangel på kompetanse i bedriftene i Norge. Prognoser viser at det blir tynt med fagarbeidere om 10 år, om utviklingen fortsetter.

Ber regjeringen prioritere yrkesfag 

Prognoser viser at Norge kommer til å mangle 90 000 fagarbeidere i 2035.

Publisert

NHOs Kompetansebarometer viser at over 60 prosent av bedriftene har behov for fagutdannede. Samtidig viser SSBs framskrivinger av kompetansebehov en stor mangel på fagarbeidere i norsk arbeidsliv.

Margret Hagerup (H) ber regjeringen gjøre mer for å få opp andelen som velger yrkesfag.

Mener regjeringen somler

Stortingsrepresentant Margret Hagerup (H) ba torsdag kunnskapsminister Kari Nessa om å få opp farten på tiltak for å løfte andelen som velger yrkesfaglig utdanning. 

-  Det er et faktum at regjeringen fortsetter å somle med utredninger mens kompetansegapet fortsetter å vokse. Det haster med tiltak om vi skal klare å sikre næringslivet muligheter til å utvikle ny teknologi, øke produktiviteten og gjennomføre det grønne skiftet, sier Hagerup. Mangler 90 000 fagarbeidere i 2035

Kunnskapsminister Kari Nesse Nordtun (Ap).

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) deler bekymringene til Hagerup om at for få rekrutteres til yrkesfag. Prognoser viser at Norge kommer til å mangle 90 000 fagarbeidere i 2035. Hun mener likevel regjeringen er på rett vei i satsningen. 

- Jeg deler representantens engasjement og utålmodighet for å sikre nok fagarbeidere nå og i framtiden. I 2035, om i underkant av 12 år, kommer vi etter dagens prognoser til å kunne mangle 90 000 fagarbeidere. Det er en utfordring som vi må løse. Denne regjeringen har fra første dag tatt grep for å sikre bedre kapasitet og kvalitet i fag- og yrkesopplæringen i videregående skole og fagskolene, sier Nordtun. 

Hun erkjenner at det er en nedgang i antall lærlinger, men viser til at det er en nedgang fra et nivå som er høyere enn da Høyre satt i regjering. 

- Vi registrerer at antall nye lærlinger går noe ned, men òg her vil jeg minne representanten om at det ble inngått om lag 1 000 flere nye lærekontrakter i 2023 enn for fire år siden. Nå har vi i 2024 passert 30 000 fagskolestudenter i Norge. Det har vært stor vekst i fagskolesektoren de siste årene, med nesten en dobling i antall fagskolestudenter fra 2018.

NHO: - Høyt udekket kompetansebehov

NHO-sjef Ole Erik Almlid.

6 av 10 NHO-bedrifter oppgir å ha et udekket kompetansebehov. Bedriftene har også tallfestet hvor mange nye personer med rett kompetanse de i utgangspunktet ønsket, men ikke fikk tak i. Dette er estimert til 41 900 nye ansatte for alle NHO-bedriftene i 2023.

- Når så mange bedrifter over tid svarer at de har et høyt udekket kompetansebehov, er det en utfordring for flere enn bedriftene. Når de ikke får den kompetansen de trenger, kan de ikke gjøre jobben som trengs for blant annet det grønne skiftet, sier NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid.

Powered by Labrador CMS