Forhandlingsleder i Parat. Bjørn-Are Sæther.

Delvis enighet mellom Parat og Virke HUK

Parat og Virke er enige om oppgjøret for den delen av HUK som har tilknytning til kommunesektoren og Spekter helse. For virksomheter med tilknytning til statlig område er forhandlingene utsatt.

 Avtalene det nå er enighet om gjelder er overenskomsten for barnehager, helse og sosiale tjenester og utdanning. Dette er avtaler som har lønnsstruktur lignende kommunal sektor.
– Resultatet er langt på vei likelydende med resultatet for kommunalt ansatte, sier Parats forhandlingsleder på området, Bjørn- Are Sæther.

Det er også enighet om overenskomst for spesialisthelsetjeneste, med lønnsstruktur som i Spekter helse.

HUK-området i Virke består av syv tariffavtaler (overenskomster) innen helse, utdanning og kultur, som vanligvis forhandles samtidig. I år ble den statlige delen utsatt, i påvente av løsning på konflikten i staten.

Powered by Labrador CMS