Ferie som ikke avvikles før årsslutt skal etter ferieloven overføres neste år. Foto: Getty Images.

Dette skjer med ferie du ikke bruker

Av ulike årsaker kan man ha feriedager til gode i det et nytt år ringes inn. Det er mulig å avtale med arbeidsgiver at inntil 12 feriedager kan overføres til neste år. Samtidig skal alle feriedager regulert i ferieloven overføres om de ikke er tatt ut innen årsslutt.

Publisert Sist oppdatert

Alle feriedager som regulert i ferieloven og som ikke er tatt ut innen årsslutt, overføres til neste år, uansett grunn.

I ferielovens § 7 (3) står det at ferie som i strid med lovens bestemmelser ikke er avviklet ved ferieårets utløp, skal overføres til det påfølgende ferieår.

Hvis manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver så kan du i tillegg til ferie kreve erstatning. All ferie som ikke er tatt ut innen årets utløp, skal dermed overføres neste år. Ferieloven pålegger arbeidsgiver å sørge for at du får tatt ut feriedagene.

Dette gjelder altså ferie som regulert i ferieloven. Har du en femte uke etter tariffavtalen eller egen avtale med din arbeidsgiver, så er det ikke slik at feriedager utover de som følger av ferieloven, overføres automatisk. Det må det inngås avtale om.

Alle feriedager som regulert i ferieloven og som ikke er tatt ut innen årsslutt, overføres til neste år, uansett grunn. Men det er altså ikke tillatt å inngå en avtale om at mer enn 12 dager overføres. Begrunnelsen for dette er at arbeidsgiver plikter å sørge for at de ansatte avvikler mesteparten av ferien sin i løpet av ferieåret.

Powered by Labrador CMS