Leder i Farmasiforbundet, Bodil Røkke. Foto: Parat/Vetle Daler.

Enighet i apotek-meklingen

Parat/Farmasiforbundet og Virke har kommet til enighet i mekling om overenskomst for apotekteknikere og medarbeidere. Det er enighet om endring i arbeidstid fra 36 til 37,5 timer pr. uke, enighet om at ulempetillegg skal utbetales og ikke avspaseres og det er enighet om en ramme på 3,7 prosent lønnsvekst.

Publisert Sist oppdatert

Leder for Farmasiforbundet, Bodil Røkke, sier hun er fornøyde med å ha avverget streik og kommet frem til et felles resultat som sikrer god lønnsutvikling for en viktig yrkesgruppe i apotek.

– Vi er også fornøyd med at det er tilstrekkelig tid til så gode prosesser som mulig til nødvendige omstillinger som vil følge av endringene i overenskomsten mellom Parat/Farmasiforbundet og Virke, sier Røkke.

I mekling 7., 8. og 9. september er Virke og Parat/Farmasiforbundet kommet til enighet om årets tariffoppgjør og endringer av arbeidstidsordning i 2023.

Enigheten omfatter tre hovedtemaer:

1. Hovedoppgjøret 2022 – det er avtalt generelt tillegg til alle på 5,85 kroner med virkning fra 1. april 2022. Dette er innenfor en ramme på 3,7 prosent i årslønnsvekst. Minstelønnssatsene heves tilsvarende.

2. Endringer i avtalt ukentlig arbeidstid fra 36 til 37,5 timer pr. uke: Endringene implementeres når bemanningen er tilpasset den nye arbeidstiden, og omstillingsprosessen er gjennomført, senest 1. august 2023. Den nye avtalte arbeidstiden (37,5 timer) innebærer ikke endret timelønn, men årslønnen vil øke som følge av lengre arbeidstid for hvert årsverk. Fra 1. februar 2023 opptjener arbeidstakerne et beløp pr måned som utbetales som et engangsbeløp når endringene er implementert.

3. Parat/Farmasiforbundet og Virke er også enige om endringer i ubekvem arbeidstid: Fra det tidspunkt avtalt ukentlig arbeidstid endres til 37,5 timer (senest 1. august 2023) skal ulempetillegg utbetales, og ikke lenger avspaseres. Endringene innebærer nye satser for ulempetillegg. Innsparingen dette genererer skal flyttes til fastlønnen for de ansatte, noe som betyr at det skal gis som et generelt tillegg på 7 kroner per time med virkning fra gjennomføringen.

Powered by Labrador CMS