Fra 1. oktober blir retten til fleskibelt uttak av foreldrepenger utvidet, og "fedrekvotefellen" fjernet. Foto: iStock

Fjerner "fedrekvotefellen"

Fra 1. okober 2021 blir uttaket av foreldrepermisjonen mer fleksibelt. Samtidig fjernes den såkalte "fedrekvotefellen", som innebærer at fedre som ikke skal ta permisjonen direkte etter at mor er ferdig med sin permisjon, har mistet hele- eller deler av permisjonen når de har søkt for sent. .

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Stortinget har enstemmig vedtatt fri utsettelse av foreldrepenger.

Dette innebærer at far ikke lenger vil måtte søke foreldrepenger senest før siste dag mor mottar foreldrepenger. De som har glemt dette, og kun forholdt seg til søknadsfristen på 4-6 uker før en skal ta ut foreldrepenger, har mistet en dag med fedrekvote for hver dag de har søkt for sent.

Flytter beregningstidspunktet

Samtidig med at det nå blir fri utsettelse av foreldrepenger frem til barnet fyller tre år, flyttes beregningstidspunktet til uttakstidspunktet.

Ingen endringer i arbeidsmiljøloven

Det er imidlertid viktig å merke seg at regelverket for permisjon i arbeidsmiljøloven ikke er endret. Det betyr at arbeidsgiver og arbeidstaker må være enige om eventuell oppstykking av foreldrepermisjonen.

Der arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige om hvordan permisjonen skal avvikles kan saken bringes inn for Tvisteløsningsnemnda for avgjørelse.

Powered by Labrador CMS