Likestillings- og mangfoldsutvalget i Parat. F.v. Anneli Nyberg, René-Charles Gustavsen, Kari Nestaas Ruud, Para Paranthaman, Siren Somby.

Gode tilbakemeldinger på likestillingsarbeid

Likestillings- og mangfoldsutvalget til Parat hadde møte i Oslo onsdag. Et av temaene for møtet var gjennomføringen av Pride i Oslo, og frokostseminaret på YS-huset 1. juli.

Publisert Sist oppdatert

Kari Nestaas Ruud, som leder Likestillings- og mangfoldsutvalget i Parat, sier tilbakemeldingene har vært gode.

– Det har kommet mange gode tilbakemeldinger på foredraget, og vi håper at enda flere vil være med å markere Pride sammen med YS og Parat neste gang. Utvalget ser også videre på mulighetene for lignende arrangement i alle regionene ved Pride-markeringer fremover, sier Ruud.

Strategi for fremtiden

Et annet tema under utvalgets møte, var innspill til arbeids- og samfunnspolitisk dokument for neste landsmøteperiode. Utvalget drøftet hvilken politisk retning de ønsker at Parat skal ha for området likestilling og mangfold i tiden fremover.

Tidligere har utvalget sendt inn forslag og ønsker til Parats administrasjon om ulike tiltak og fokusområder som omhandler likestilling og mangfold.

– Forebygging av seksuell trakassering på arbeidsplassen er et tema utvalget er svært opptatt av og vi ser på ulike tiltak som Parat kan gjennomføre. Et av disse tiltakene er å gjennomføre en kampanje mot seksuell trakassering i hotell- og restaurantbransjen i julebordsesongen, sier Ruud.

I tillegg ønsker utvalget å prioritere det samme teamet i kurs og egne foredrag, eller gjennom temakvelder. I forkant av møtet har utvalget sendt inn høringssvar til utredningen gjort av Kvinnehelseutvalget.

– Politikken og tiltakene rundt dette blir spennende å følge med på og veldig viktig for likestillingsutfordringene i arbeidslivet fremover, sier Ruud.

Powered by Labrador CMS