Arbeids- og inkluderingsminister, Tonje Brenna vil ha slutt på sløsingen med folks og ressurser, og mener at flere arbeidsgivere må sørge for heltidsstillinger Foto: Gorm Kallestad/NTB

Heltidsrapport: Vi taper minst 30 000 årsverk

En ny heltidsrapport viser at titusener av deltidsansatte ønsker mer jobb. Sløsing med folk og ressurser, mener arbeids- og inkluderingsministeren. Parats ledere mener det samme.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 2 min

– Vi har 30.000 årsverk i reserve dersom alle som ønsker å jobbe heltid, får muligheten til det. Det er nøyaktig like mange sykepleiere vi vil trenge i 2040. Vi sløser med folk og ressurser når noen går ufrivillig deltid, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).  

Det er Oslo Economics som  på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har kartlagt bruk av deltid. Rapporten viser at rundt 20 prosent av sysselsatte i Norge jobber deltid og at deltidsansatte som ønsker å øke sin stillingsprosent utgjør rundt 30 000 årsverk. Rapporten viser også at mange virksomheter mener at det er viktig redusere omfanget av deltid, men sier det er krevende å få til i praksis.
­– Velferd og verdiskaping i framtida er avhengig av at mange av oss jobber. Flere må jobbe heltid, og flere arbeidsgivere må sørge for heltidsstillinger. Regjeringen vil bidra til dette. Derfor har vi innført nye lovbestemmelser om at heltid skal være hovedregelen i arbeidslivet, blant annet gjennom styrket rett til heltid for deltidsansatte, sier Brenna.

Parat leder: Viktig at flest mulig jobber heltid 

Parat-leder Unn Kristin Olsen mener at flest mulig bør jobbe heltid.

Unn Kristin Olsen, leder i Parat, mener det er viktig at flest mulig jobber heltid, og at det er flere grunner til det.
– For det første bidrar det til bedre økonomisk stabilitet både for den enkelte og for samfunnet som helhet. Det gir også bedre muligheter for karriereutvikling og økonomisk trygghet. For det andre bidrar heltid til en mer rettferdig fordeling av arbeid og inntekt. Når flere jobber heltid, reduseres økonomiske forskjeller og det skapes en mer rettferdig fordeling av verdiskapingen i samfunnet. Høy sysselsettingsgrad er også viktig for å opprettholde velferdsordninger og sikre bærekraftig økonomisk vekst.

Parats nestleder: Heltid skal være normalen

Nestleder i Parat Anneli Nyberg mener heltidsstillinger skal være normalen, men innser at det er behov for deltidsstillinger.

Parats nestleder, Anneli Nyberg, mener at alle som vil skal ha mulighet til å jobbe heltid, og at heltidsstillinger må være normalen. Av de som jobber deltid er det en overrepresentasjon av unge, ofte ufaglærte kvinner.
– Det kan være studenter, men også kvinner som jobber deltid på grunn av omsorgsoppgaver. Kvinner tar fortsatt en større del av omsorgsoppgavene, sier Nyberg.
Nyberg peker også på at vi har en målsetting om å ha flest mulig i arbeid, og at deltidsarbeid for noen er den eneste muligheten til å delta i arbeidslivet.

Dårlig kjennskap til regelverket 

Rapporten viser at mange arbeidsgivere ikke kjenner godt nok til reglene og lovendringene som skal styrke deltidsansattes rettigheter. Endringene i arbeidsmiljøloven som ble innført i 2023 skulle styrke retten til heltid. Endringene innebar blant annet at ansettelse som hovedregel skal skje på heltid, krav til arbeidsgiver om skriftlig dokumentasjon på behovet for deltidsansettelse og utvidelse av deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling.
– Mange arbeidsgivere kjenner ikke godt nok til reglene, og jeg etterlyser bedre dialog mellom tillitsvalgte og ledelsen på virksomhetsnivå. Vi aksepterer ar deltid av og til er nødvendig, men med godt samarbeid på arbeidsplassen mener jeg det kan finnes løsninger som gjør at vi kan ta i bruk noe av arbeidskraftreserven. Det finnes de som får det til – men det må gjøres et godt stykke arbeid, avslutter Anneli Nyberg.

Les: Rapport om arbeidsgivers begrunnelse for bruk av deltid og deltidsansattes arbeidskraftreserve

Powered by Labrador CMS