Nestleder i Parat, Anneli Nyberg, flankert av Erik Lahnstein NHO Luftfart (t.v.) og utvalgsleder Bent-Joacim Bentzen fra Samferdselsdepartementet.

Hvordan får vi en grønnere og mer bærekraftig luftfart?

Mandag deltok Parats nestleder Anneli Nyberg i møte i samarbeidsforumet "Fremtidens luftfart". På agendaen sto omstilling til en grønnere luftfart og hvordan vi kjapt kan øke bruken av bærekraftig drivstoff.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 1 min

– I forumet diskuterer vi hvordan vi kan få til en mest mulig kostnadseffektiv omstilling til grønnere luftfart raskest mulig. På dette møtet var temaet bærekraftig luftfartsdrivstoff, SAF. Vi må finne alternativer til dagens drivstoff som er fossilt brensel – og det må skje raskt, sier Nyberg.

Parat representerer YS i utvalget

Forumet "Fremtidens luftfart" er et partssammensatt utvalg som består av

  • Samferdselsdepartementet
  • Klima- og miljødepartementet
  • Miljødirektoratet
  • YS
  • NHO Luftfart
  • LO
  • Avinor
  • Luftfartstilsynet

Parat-nestleder Nyberg representerer YS/Parat i forumet.

Må øke produksjonen

For å kutte i CO2-utslippene, må luftfarten over på mer bærekraftig drivstoff (SAF). Det ligner på dagens fossile drivstoff, men har et langt mindre karbonavtrykk. Bærekraftig drivstoff kan produseres fra industri-, husholdningsavfall og skogbruksavfall, men kan også fremstilles syntetisk.

Men foreløpig er ikke potensialet utnyttet godt nok, ifølge Nyberg.

– Det vil fremover stilles alt strengere krav til andelen av SAF som drivstoff og da strekker ikke dagens produksjon til. Det er for lav produksjon av SAF i verden i dag, og Norge har ingen egen produksjon. SAF er det nærmeste svaret på hvordan vi skal erstatte dagens fossile brennstoff, men produksjonen må videreutvikles og skaleres opp. Her må Norge bidra, sier hun.

Nyberg påpeker at det er snakk om langsiktig arbeid. Derfor er det så avgjørende å komme i gang.

– Dette er viktig både for Norge som nasjon og for Parat. Det handler om å kunne beholde og utvikle luftfarten til å bli et bærekraftig alternativ i Norge, sier Nyberg.

Powered by Labrador CMS