Kravet i trygdeoppgjøret er overlevert

Mye tyder på at det kan bli et historisk godt trygdeoppgjør i år. YS/Parat, Unio, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, LO, Akademikerne, Forsvarets seniorforbund, Senior Norge og Landslaget for offentlige pensjonister har nå overleverte kravet i til arbeidsministeren.

Publisert Sist oppdatert

Kravet fra organisasjonene tar utgangspunkt i regjeringens anslag på lønns- og prisveksten for 2023 på henholdsvis 5,25 prosent og 5,4 prosent. I tillegg skal det etter reguleres for lavt anslått lønns- og prisvekst i fjorårets trygdeoppgjør på henholdsvis 0,6 prosent og 2,4 prosent.

Den kraftige etter reguleringen gjør at grunnbeløpet på årsbasis skal økes med 5,88 prosent, alderspensjonene med 6,91 prosent på årsbasis og med 8,53 prosent fra 1. mai.

Trygdeoppgjøret styrer hvordan grunnbeløpet i folketrygden og en rekke pensjoner blir regulert. Grunnbeløpet i folketrygden, også kjent som G, brukes til å beregne og regulere både pensjoner og trygdeytelser.

Grunnbeløpet fra 1. mai i fjor ble fastsatt til 111.477 kroner.

Powered by Labrador CMS