Tariffkonferansen 2024

– Ligger an til et tøft oppgjør

Tirsdag møtte administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, direktør for tjenester i Virke, Torgeir Kroken, og nestleder i MEF, Roger Ingebrigtsen til panelsamtale med Parats nestleder Anneli Nyberg på Tariffkonferansen 2024. 

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 1 min

På agendaen stod partsamarbeid i privat sektor, lønnsutvikling, og mulighetene til å finne enighet i vårens tariffoppgjør. De tre representantene fra arbeidsgiversiden la vekt på at det siste årets økonomiske utvikling har gjort det utfordrende for bedriftene. 

– Jeg håper vi kommer til enighet, men jeg er redd for at det kan bli streik i noen tilfeller. Det er grunn til å tro at det blir et tøft oppgjør, sa Roger Ingebrigtsen fra Maskintentreprenørenes Forbund (MEF). 

Ber om kollektivt ansvar for lønnsforhandlingene.

Kollektivt ansvar

Nestleder i Parat, Anneli Nyberg, la i sitt innlegg vekt på at både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden har ansvar for å sikre en balanse i lønnsutviklingen. Hun sier det er et kollektivt ansvar. 

– Arbeidstakersiden har vist moderasjon i oppgjør hvor det har vært utfordrende for bedriftene, som under pandemien. Men vi forventer også at arbeidsgiversiden tar ansvar og viser forståelse for behovet for lønnsutvikling når næringslivet jevnt over går godt, sa Nyberg. 

Adm.dir Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel, ber om at Frontfagsmodellene og rammen som settes av industrien tar høyde for de faktiske forhold i tjenestesektoren.

Frontfagets betydning

Anne-Cecilie Kaltenborn fra NHO Service og Handel mener Frontfagsmodellen er viktig for å legge til rette for god lønnsutvikling, men at modellen i større grad burde ta høyde for de faktiske forholdene i tjenestenæringen når rammen settes. 

–  Vi trenger at industrien også tar høyde for virkeligheten i tjenestesektoren. Frontfaget har et ansvar for å sette rammen for alle, og da burde man stille seg spørsmål om man også  skulle inkludert konkurranseutsatt næring og ikke bare konkurranseutsatt industri, sa Kaltenborn.

Nestleder i MEF, Roger Ingebrigtsen, mener psykologi er en av de viktigste faktorene som påvirker lønnsforhandlingene.

Handler også om psykologi

Rent økonomisk skal lønnsoppgjøret bestemmes ut fra kriterier om bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter, og konkurranseevne. Panelet legger ikke skjul på at den femte faktoren er psykologi. 

Roger Ingebrigtsen fra MEF, sier at psykologi er en av de viktigste faktorene i lønnsoppgjøret.

– Psykologi er den en av de viktigste faktorene i lønnsoppgjøret. Om ledere i bedrifter tar ut skyhøye lønninger skaper det en ekstrem psykologi. Det samme kan man si om svært høye krav til lønnsoppgjøret fra arbeidstakersiden vi kan lese om i media. Det er ødeleggende for modellen når det skjer både på den ene og den andre siden, sier Ingebrigtsen. 

Powered by Labrador CMS