Foto: Istock

Menneskehandel i arbeidslivet

Menneskehandel, eller «trafficking», forbindes ofte med seksuell utnytting og prostitusjon. Det er mindre kunnskap om menneskehandel i arbeidslivet, som først og fremst rammer utenlandske arbeidstakere.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I en Fafo-rapport som ble presentert onsdag diskuterer Anette Brunovskis og Anne Mette Ødegård hva menneskehandel i arbeidslivet er og avgrensningen mot andre begrep som er vanlige å bruke om utnytting i arbeidslivet. De har også sett på muligheter og utfordringer i arbeidet mot menneskehandel på de tre sentrale feltene avdekking av menneskehandel, bistand til ofre og etterforskning og straffeforfølgelse.

Mens ofrene for menneskehandel inne prostitusjon stort sett er kvinner, er ofrene innenfor arbeidslivet i større grad utenlandske menn. For å avdekke menneskehandel i arbeidslivet er det behov for mer kunnskap hos tilsynsmyndigheter, som Arbeidstilsynet.

Kombinasjonen av lav oppdagelsesrisiko, lave straffer og stor profitt gjør at arbeidsmarkedet utnyttes av kriminelle aktører. Det er også stor usikkerhet om ulike begreper knyttet til utnytting i arbeidslivet noe som kan føre til at færre saker blir avdekket og etterforsket.

Sosial dumping eller menneskehandel.

Dårlig lønn og lange arbeidsdager kan ikke forsvares, men behøver ikke bety at vedkommende er utsatt for menneskehandel. I førstelinjen – de som først kommer i kontakt med personer som kan være utnyttet – ser det særlig ut til å være tvil om hvilken grad av tvang og sårbarhet som er nødvendig for at noe faller innunder definisjonen av menneskehandel. En av de viktigste tingene å være klar over her, er at det ikke er nødvendig at tvangen er åpenbar/synlig eller at arbeidstakeren er i situasjonen ufrivillig. Loven sier også at det å utnytte noens sårbare stilling kan falle innunder menneskehandel.

Avgrensningen mellom menneskehandel og andre former for utnytting i arbeidsforhold er i stor grad et juridisk spørsmål som avklares gjennom rettslige prosesser. Hver situasjon må vurderes for seg. Rettspraksisen er begrenset, men Høyesterett har fastslått at det er en vurdering av den helhetlige situasjonen som skal ligge til grunn.

I følge Fafo-rapporten utkrystalliserer rettspraksis noen faktorer som gjør at et forhold bør undersøkes nærmere:

· Dersom arbeidstakerne er avhengig av å få bolig gjennom arbeidsgiver

· Dersom arbeidstakerne har blitt hentet til Norge for å jobbe

· Dersom arbeidstakerne får utbetalt lønn kontant

· Dersom arbeidstakerne holdes isolert sammen med kolleger på arbeidsplassen, uten annet nettverk

· Dersom arbeidstakerne ikke har kontroll over med egne dokumenter og penger

Kabinansatte med felles front mot menneskehandel

Parat Kabinforbund har startet et eget prosjekt hvor de ser på hva de kan bidra med for å avdekke og bekjempe menneskehandel. De har også uttrykt bekymring for at nesten alle anmeldelser om menneskehandel henlegges. En gjennomgang NRK gjorde for ett år siden viste at av 44 anmeldelser ble hele 43 henlagt.

Les også: Felles front mot menneskehandel

Luftfartsaksjon mot menneskehandel


Powered by Labrador CMS