Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) gir penger til kompetanseheving i fem bransjer

Millionløft til gratis utdanning

Regjeringen bevilger totalt 82,7 millioner kroner til korte og relevante etter- og videreutdanninger i fem bransjer. Formålet er å gi ansatte et kompetanseløft.

Publisert Sist oppdatert

– De store samfunnsutfordringene, omstilling i næringslivet og fornyelse av offentlig sektor krever at vi satser på kompetanseheving, sier forskning- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp).
Pengene skal ifølge Hoel bidra til å gi ansatte og bedrifter i hele landet oppdatert kunnskap.

Millionene skal i denne omgangen deles ut til fem bransjer: Avfalls- og gjenvinningsbransjen, industri- og byggenæringen, jordbruks-, skogbruks- og gartnernæringen, finansnæringen og informasjonstrygghet og IKT-bransjen.

IKT og finansnæringen får mest 

Det er IKT-bransjen som får mest penger med over 26,5 millioner kroner.
– Informasjonssikkerhet og IKT gjelder flere sektorer. Deres bransjeprogram vil derfor kunne føre til at mange får det påfyllet de trenger, sier Hoel. Finansnæringen får 22 millioner – Finansnæringen har de siste årene blitt møtt med nye krav, blant annet til grønne og bærekraftige investeringer. Dette gir behov for ny og oppdatert kompetanse, sier Hoel.

Skal sikre jobber

Program innen avfalls- og gjenvinningsbransjen, jordbruks-, skogbruks- og gartnernæringen er inne i sitt tredje og siste år med bransjeprogram, mens programmet for industri- og byggenæringen blir videreført for en ny treårsperiode.
Programmene innenfor finansnæringen og informasjonstrygghet og IKT-bransjen er nye og er under utvikling.

Det er partene i arbeidslivet som har foreslått hvilke bransjer som bør ha bransjeprogram. Formålet med satsingen er at ansatte, permitterte og ledige i bransjer med særlig behov for endring, får nødvendig kompetanse til å mestre nye oppgaver og dermed blir i jobben.

I år kom det inn totalt 107 søknader til støtte for bransjeprogram. Det er utdelt 82,7 millioner kroner til i alt 53 prosjekt, som skal gjennomføres i perioden 2024 til 2027.

Disse bransjene får penger til utdanningstilbud:


Avfalls- og gjenvinningsbransjen kr 11 461 313
Industri - og byggenæringa kr 11 119 955
Jordbruks-, skogbruks- og gartnerinæringa kr 11 544 276
Finansnæringa kr 22 005 353
Informasjonstryggleik og IKT-bransjen kr 26 545 562

 

Powered by Labrador CMS