Målt i absolutte tall er mangelen på arbeidskraft størst i Oslo, etterfulgt av Øst-Viken. Ser vi på mangelen på arbeidskraft målt i prosent, er den størst i Troms og Finnmark, etterfulgt av Nordland.

NAV: Fortsatt stor mangel på arbeidskraft i Norge

Norske virksomheter mangler nesten 53.000 arbeidstakere. Mangelen er størst innen helse og omsorg, men det er også altfor få håndverks- og industriarbeidere. Ifølge NAVs nye bedriftsundersøkelse er etterspørselen høy, men fortsatt lavere enn i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Norske virksomheter mangler i fjor omtrent 70.000 arbeidstakere.

– Selv om den anslåtte mangelen på kvalifisert arbeidskraft er betydelig lavere i år, er den fortsatt på et veldig høyt nivå. Med unntak av 2022 og 2019, må vi tilbake til 2008 for å finne et enda høyere nivå, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

En av fire har rekrutteringsproblemer

Mangelen på arbeidskraft har gått ned i hele landet sammenlignet med i fjor, med unntak av Troms og Finnmark. Målt i absolutte tall er mangelen på arbeidskraft størst i Oslo, etterfulgt av Øst-Viken. Ser vi på mangelen på arbeidskraft målt i prosent, er den størst i Troms og Finnmark, etterfulgt av Nordland.

En av fire virksomheter opplever rekrutteringsproblemer. 26 prosent av virksomhetene svarer at de har hatt problemer med å få tak i arbeidskraft de siste tre månedene.

Mange bedrifter svarer at de ikke fikk ansatt noen, mens andre igjen endte opp med å ansette folk med lavere eller annen formell kompetanse enn de søkte etter.

Yrkesgruppene det er størst mangel på:

* Sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere og andre helsearbeidere

* Butikk- og salgsmedarbeidere

* Kokker

* Tømrere, snekkere, rørleggere og elektrikere

* Grunnskolelærere

Det er klart størst mangel på arbeidskraft innen helse og omsorg, der det mangler rundt 13.000 personer. Mangelen på arbeidskraft innen bygg- og anleggsbransjen har gått kraftig ned, fra 13.700 personer i fjor, til 7.600 personer i år. Samtidig er dette fortsatt næringen med nest størst mangel.

Lavere rekrutteringsoptimisme

Også forventningen om sysselsettingen framover er svakere enn i fjor. I år er nettoandelen virksomheter som venter vekst i sysselsettingen det kommende året, på 13 prosent. Dette er en nedgang fra 22 prosent i fjor og dermed på sitt laveste nivå siden 2016.

25 prosent av virksomhetene regner med å øke bemanningen det kommende året, mens 11 prosent venter en reduksjon. 64 prosent tror ikke det blir en endring i bemanningssituasjonen.

Tilbakegangen i forventet rekruttering er størst innen overnatting og servering, bygg og anlegg og informasjon og kommunikasjon. Undervisningsnæringen er den eneste bransjen i rapporten som forventer negativ vekst.

Må legges til rette for fagarbeidere

Ifølge NAVs nye omverdensanalyse vil behovet for kvalifisert arbeidskraft fortsette å øke i årene framover. Analysen fremhever også global usikkerhet og risiko for økte inntektsforskjeller.

– Med tanke på det store behovet for fagarbeidere, må det i større grad legges til rette for at arbeidstakere får den opplæringen de trenger på arbeidsplassen. Både utdanningssektoren, NAV og arbeidsgiverne selv må jobbe sammen for å finne gode løsninger, sier Holte.

NAVs bedriftsundersøkelse ble gjennomført fra 30. januar til 17. mars i år blant et representativt utvalg av alle landets offentlige og private virksomheter. Nesten 11.000 virksomheter har deltatt i årets undersøkelse.

Powered by Labrador CMS