Internasjonalt arbeid

Portrett av Parats nestleder Anneli Nyberg.
Parats nestleder Anneli Nyberg i Napoli i forbindelse med ETF-møtet i mars.

"No going back": – Ansatte skal ikke ta støyten i en krise

ETFs (European Transport Workers' Federation) sivilflyseksjon møttes i mars for å diskutere deres nye prosjekt "No going back", som ser på hvordan man kan beskytte ansattes rettigheter i en krisesituasjon. – Det er ikke meningen at en krise automatisk skal føre til reduserte vilkår for ansatte, sier Parats nestleder.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 2 min

Mange av Parats medlemsgrupper har sine arbeidsvilkår knyttet til EU-regelverk. Parat jobber derfor aktivt inn mot EU gjennom deltakelse i internasjonale føderasjoner, som European Transport Workers' Federation (ETF). I mars møttes ETFs sivilflyseksjonstyre, der Parats nestleder Anneli Nyberg er leder i kvinnekomiteen.

Vil beskytte ansattes rettigheter

Hovedpunktet på agendaen var sivilflyseksjonens nye prosjekt "No going back", som retter oppmerksomheten mot å beskytte ansattes rettigheter og promotere sosial dialog i en krisetid – det være seg en ny pandemi, krigssituasjon eller naturkatastrofe. – Det handler om å på et systematisk vis kunne lære av kriser – hva som skjer, hvorfor skjer det, hvordan kan vi agere for å styrke oss? Det er ikke meningen at en krise automatisk skal føre til reduserte vilkår for ansatte, for det er faktisk dette som har skjedd i de siste store krisene som har inntruffet, ikke minst pandemien, sier Nyberg.

Prosjektet er et forsøk på å systematisere og synliggjøre.
– Ikke minst er målet å lære alle tillitsvalgte og medlemmer i ETF hvordan man skal jobbe for å begrense skadene under en krisesituasjon, sier Parats nestleder.

ETF er i sluttfasen med prosjektarbeidet, og fremover vil det bli tilbudt opplæring og trening for medlemmer i alle medlemsforeninger – deriblant Parat.

Forhindre sosial dumping

I tillegg tok styret stilling til et manifest som skal fremlegges som krav fra ETFs sivilflyseksjon i sammenheng med EU-parlamentsvalget i år.
– I den forbindelse er det utarbeidet noen punkter på hva vi som transportarbeidere ønsker at det kommende parlamentet skal fokusere på. Blant annet er det viktig å se på mulighetene for å forhindre sosial dumping, men også å forbedre arbeidsmiljø, helse og sikkerhet – som er en stor utfordring for luftfarten i dag, sier Anneli Nyberg.

Eneste vei til EU

Og hvorfor er det så viktig at Parat deltar i disse møtene og prosjektene på Europa-nivå?
– Fordi vi ikke er medlem i EU. Vi har ingen naturlig vei inn dit beslutningene fattes – til EU-parlamentet, til kommisjonen. For oss er dette den eneste veien å gå for å påvirke og sikre at våre krav kommer frem. For våre medlemsgrupper som har sine arbeidsvilkår knyttet til det europeiske regelverket, så er arbeidet i ETF uhyre viktig, sier hun.

Det samme mener Kris Major, stakeholder representative i ETF og Unite the Union i Storbritannia, og prosjektleder for "No going back". Som kjent gikk Storbritannia ut av EU i 2020.
– Dere fra Norge vet så godt som jeg gjør at selv om man ikke er fullverdig medlem av EU, må man fremdeles være til stede der beslutningene blir tatt. Man er nødt til å ha muligheten til å påvirke endringer i regelverk. Nettopp derfor er disse gruppene viktig (ETF og sivilflyseksjonen, red. amn.), for å kunne få tilgang til sfærene der det blir tatt beslutninger. Gjennom ETF-arbeidet kan vi påvirke og drive lobbyvirksomhet for våre medlemmer som ikke bor i en EU-stat, sier Major.

Powered by Labrador CMS