Parat anker dom fra Hålogaland lagmannsrett til Høyesterett.

Parat anker til Høyesterett

På vegne av ansatte i CHC Helikopter Service AS tapte nylig Parat en sak om ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse i Hålogaland lagmannsrett. Nå tar Parat saken til Høyesterett.

Publisert Sist oppdatert

– Vi mener dommen er feil. Vi er uenige med lagmannsretten og kommer til å anke dommen til Høyesterett, sier Parat-advokat Christen Horn Johannesen. Han har sammen med kollega Sigurd Øyvind Kambestad ført saken for Parat.

Ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse

Saken gjelder hvilke rettigheter ansatte får med seg fra gammel til ny arbeidsgiver ved virksomhetsoverdragelse. Lufttransport AS hadde frem til 1. april 2022 avtale med staten om drift av redningshelikoptertjenesten på Svalbard. Etter anbudskonkurranse ble kontrakten tildelt CHC Helikopter Service AS fra og med 1. april 2022.

Som følge av dette fikk saksøkerne, som var ansatt i Lufttransport som henholdsvis flygere og redningsmenn, sine ansettelsesforhold overdratt til CHC med virkning fra 1. april 2022. Partene er enige om at overdragelsen er en virksomhetsoverdragelse som gir de ansatte rettigheter etter arbeidsmiljøloven kapittel 16.

Det første spørsmålet i saken var om de som ble overført fra Lufttransport til CHC skal innplasseres i CHCs lønnsmatrise med den ansienniteten de hadde med seg fra Lufttransport, eller om de kunne innplasseres i CHCs lønnsmatrise på det lønnstrinn som tilsvarte den lønnen de hadde i Lufttransport.

Det andre spørsmålet var om CHC er forpliktet til å videreføre en kompensasjonsordning de ansatte i Lufttransport hadde fått da selskapet gikk over fra ytelsespensjon til innskuddspensjon.

Mangler sentral vurdering

Horn Johannesen mener dommen mangler den sentrale vurderingen av de arbeidsrettslige konsekvenser knyttet til de overførtes ansiennitet når det gjelder spørsmålet om ansiennitet og lønnsinnplassering.

– Vi mener en korrekt anvendelse av CHCs tariffavtale innebærer at de ansatte må innplasseres på det lønnstrinn i CHCs lønnsmatrise som tilsvarer deres samlede ansiennitet i Lufttransport og CHC. Hvordan lønnsinnplasseringen skal skje, er først og fremst et spørsmål om hva som følger av norsk rett. EUs virksomhetsoverdragelsesdirektiv, som lagmannsretten bygger avgjørelsen på, er et minimumsdirektiv som ikke overstyrer norsk rett der norsk rett gir bedre rettigheter en minimumsdirektivet, forklarer Horn Johannessen.

Mener dommen bør ankes på begge punkter

Når det gjelder spørsmålet om pensjonsunntaket kommer til anvendelse, mener Parat at retten tar feil rettslig utgangspunkt.

– Retten avgjør saken på grunnlag av at rettigheten er stiftet gjennom kollektive forhandlinger. Det er feil. En individuell rettighet for de som kom fra Lufttransport kan godt være basert på kollektive forhandlinger uten at det gjør den til en kollektiv pensjonsrettighet, sier Horn Johannessen.

Han er klokkeklar på hva som nå bør skje:

– Tvisten dreier seg om generelle og viktige rettigheter i forbindelse med virksomhetsoverdragelse, og dommen bør ankes på begge punkter.

Powered by Labrador CMS