Oddbjørn Holsether, leder i Pilotforbundet i Parat, møtte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i Oslo fredag. Foto: Ulrik Øen Johnsen.

Pilotforbundet: Bra at regjeringen setter fokus på arbeidsvilkår

Fredag la samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fram regjeringens nye luftfartsstrategi. Leder i Pilotforbundet i Parat, Oddbjørn Holsether, er fornøyd med førsteinntrykket av meldingen. – At regjeringen viser vilje til å sette arbeidsvilkår og kampen mot sosial dumping i luftfarten på dagsordenen, er svært bra, sier han.

Publisert Sist oppdatert

Luftfartsstrategien skal sette bærekraftige mål for norsk luftfart og er delt inn i fire overordnende områder, en klima- og miljømessig bærekraftig luftfart, en sosialt bærekraftig luftfart, en geografisk bærekraftig luftfart, og en økonomisk bærekraftig luftfart.

Samferdselsministeren innledet med at dokumentet etter mange innspill fra aktørene som bryr seg om næringen har kommet med innspill.

­– Resultatet har gitt oss et omfattende dokument som beskriver status for luftfarten og veien videre. Det handler om bærekraft, geografi, økonomi, klima- og miljø samt det sosiale aspektet, sier Nygård.

Positive til innholdet

Holsether sier dette er en melding Pilotforbundet har etterlyst lenge.

– Den tar for seg bredden i næringen, og nå skal vi sette oss nærmere inn i innholdet. Det at regjeringen viser vilje til å sette arbeidsvilkår og kampen mot sosial dumping i luftfarten på dagsordenen, er svært bra. Det er særlig viktig at reglene om hvilke lover som skal gjelde i internasjonale arbeidsforhold blir adressert, sier han til Parat24.

Også nestleder i Parat, Anneli Nyberg, er positiv til de overordnede temaene stortingsmeldingen tar for seg.

– Mye av innholdet var ventet etter innspill fra flere av aktørene i næringen. Vi er fornøyd med at ordnede forhold og stillingsvernet i luftfarten er høyt prioritert, og at man har fått skriftlighet i bransjens innvendinger og forslag, sier Nyberg.

En grønnere luftfart

Samtidig sier Nyberg at det er veldig viktig at regjeringen nå adresserer hvilken rolle luftfarten skal spille i det grønne skiftet. En av de overordnede problemstillingene i stortingsmeldingen er nettopp hvordan luftfarten kan bli klima- og miljømessig bærekraftig.

– Når vi anerkjenner at luftfarten er viktig for norsk næringsliv, må vi også sørge for at den bidrar til grønn omstilling. Det krever utvikling av grønne løsninger og ny teknologi, som for eksempel el-fly. Skal vi sikre et godt luftfartstilbud i hele landet også i fremtiden, må vi følge opp regjeringen i arbeidet om en grønnere luftfart, sier Nyberg.

Mer tilsyn

Luftfartstilsynet får et utvidet ansvar med å undersøke arbeidsforholdene i luftfarten i stortingsmeldingen lagt frem fredag. Dette for å sikre at ordnede arbeidsforhold ivaretas best mulig.

– Denne regjeringen er opptatt av seriøse og ordnede forhold i norsk luftfart. Det skal være mulig å slå fast når norske og utenlandske regler gjelder. Luftfartstilsynet vil nå i enda større grad kontrollerer arbeidsforhold. Dette skal vi følge opp videre med tilsynet, slik at de tar grep, sier Nygård.

Totalberedskapen luftfarten utgjør en sentral del av i Norge, skal også forsterkes etter forslagene i stortingsmeldingen. Dette for å opprettholde kvaliteten og sikkerheten i bransjen.

– Flysikkerhetene i Norge er en av den beste i verden. Regjerningens mål er ivareta denne. Beredskapen må sikres, og vi vil forsterke samhandlingen mellom Forsvaret og sivil luftfart innenfor rammen satt i planene om totalberedskap, sier Nygård.

Vil utvide tilbudet

Norge er et land der luftfarten spiller en sentral rolle i beredskap og fremkommelighet. Det betyr at staten bidrar til å opprettholde rutetilbud, også der det ikke er lønnsomt for kommersielle aktører å operere.

Der markedet alene ikke gir et tilfredsstillende flyrutetilbud kan Samferdselsdepartementet, for å sikre et godt flytilbud over hele landet, kjøpe flyrutetjenester etter en offentlig konkurranse blant flyselskapene, og pålegge såkalte forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT) på flyruter, der det stilles krav til billettpris, kapasitet, frekvens, og ruteføring, skriver regjeringen på sine sider.

– Jeg mener at kortbanenettets gullalder ennå ikke har kommet. Vi ønsker å åpne for nye løsninger allerede i neste kontrakt for FOT-ruter. Målet er et tilstrekkelig rutetilbud til en overkommelig pris på de rutene staten skal kjøpe, sier Nygård.

Les også:Regjeringen legger fram ny strategi for luftfarten

Les også: Flyplassene kan få mulighet til å ta ned droner som flyr ulovlig

Les hele stortingsmeldingen her

Powered by Labrador CMS