Politidirektoratet varsler ytterligere nedbemanning

Siden årsskiftet har politiet redusert antallet politiårsverk i politidistriktene med 350. Nå varsler Politidirektoratet (POD) ytterligere nedgang.

Publisert Sist oppdatert

Politidirektoratet skriver at det ved utgangen av andre tertial er en nedgang i politiårsverk, og at den økonomiske situasjonen tilsier en ytterligere nedgang i 2023 og inn i 2024, skriver Politiforum.

De økonomiske prognosene viser at politiet vil gå med et merforbruk på mellom 200–400 millioner kroner i år. Bare utgiftene til lønn og posten «EBA», som typisk er husleie, er alene på nær 90 prosent av politiets budsjett.

I tertialrapporten står det at politiet begynner å merke konsekvensene av den situasjonen etaten står i. I løpet av årets åtte første måneder har antall anmeldelser fortsatt å øke, mens oppklaringsprosenten synker, og er lavere enn på mange år.

I en kommentar svarer POD at statsbudsjettet ikke er endelig og det er derfor er for tidlig for dem å kommentere ytterligere utover det som er beskrevet i rapporten.

– Her pekes det på konsekvenser, men hvordan budsjettet blir til slutt vil avgjøre akkurat hvilke konsekvenser som blir realiteten, skriver fungerende leder for styringsavdelingen, Hallvar Holm Brenna.

Powered by Labrador CMS