Leder for Parat Politiet, Einar Kaldhol, og leder for Norges Politilederlag (NPL), Kjetil Ravlo, mener revidert budsjett ikke dekker politiets behov. Foto: Parat.

Politiet mener det er for lite penger i budsjettet

Regjeringen sier de gjennomfører en kraftig politiprioritering i revidert nasjonalt budsjett. Norges Politilederlag (NPL) og Parat politiet ser imidlertid ikke politiet som en budsjettvinner og frykter fortsatt reduksjon i stillinger og nedjustert aktivitetsnivå.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen foreslår å øke politiets budsjett med 400 millioner kroner, og 155 millioner kroner til ekstraordinær pris- og lønnsjustering i 2023.

Justisministeren mener politiet er høyt prioritert

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier i en pressemelding at det er en av de største prioriteringene til politiet i et revidert nasjonalt budsjett i nyere tid.

– For å sikre tryggheten til folk må vi sørge for at politiet kan være til stede i hele Norge. Politiet har vært i en krevende økonomisk situasjon. Derfor er det viktig og riktig å prioritere over en halv milliard kroner til politiet i revidert nasjonalbudsjett, sier Mehl.

Frykt for reduserte stillinger og lavere aktivitet

Leder for Parat Politiet, Einar Kaldhol, sier det er bra at politiet får bevilget 555 millioner, men at kompensasjon for lønns- og prisvekst ikke dekker reell lønns- og prisvekst.

– Dette var en helt nødvendig økning, men det vil fortsatt være svært stram økonomi ute i distriktene. Det er også slik at politiet må redusere antall stillinger og nedjustere aktiviteten i inneværende år, sier Kaldhol.

Økonomisk usikkerhet tapper energi

Leder for Norges Politilederlag (NPL), Kjetil Ravlo, er enig med Kaldhol og sier det er uklart hvor omfattende føringer som følger med økningen på 400 millioner i revidert budsjett.

– Det er bra at politiet tilføres midler i revidert nasjonalt budsjett, men siste års budsjettprosess viser hvor vanskelig det er å planlegge for fremtiden. Usikkerheten tapper mye energi ut av politiet og vi må derfor få mer langsiktig og forutsigbar politisk styring med et tydelige ambisjonsnivå for politiet. Løsningen etter vår mening er en langtidsplan for politiet, sier Ravlo.

Powered by Labrador CMS