Stortinget

Positive utsikter for norsk økonomi

SSBs prognose for norsk økonomi viser at stillstanden som har preget 2023, snart er over. Prognosene anslår også at styringsrenten kuttes mot slutten av året.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 2 min

Framover ventes aktiviteten i norsk økonomi å ta seg opp, samtidig som inflasjonen fortsetter å falle. Lavere inflasjon og reduserte renter hos våre handelspartnere gjør at styringsrenten etter hvert vil bli kuttet også i Norge, anslår Statistisk sentralbyrå i sin prognose for norsk økonomi i årene framover.
– Med lavere renter og klar lønnsvekst vil husholdningenes forbruk øke. Den økonomiske aktiviteten vil også ta seg opp som følge av økt offentlig forbruk og oppgang i boliginvesteringene, sier forskningsleder Thomas von Brasch i SSB.

SSB venter rentekutt

– Lavere inflasjon hos våre handelspartnere vil føre til at inflasjonen her hjemme fortsetter å falle. Reduserte renter internasjonalt bidrar også til at styringsrenten etter hvert kuttes i Norge, sier Thomas von Brasch.

I desember 2023 satte Norges Bank opp styringsrenta til 4,5 prosent – og der ligger den fremdeles. I prognosene er det lagt til grunn at den kuttes mot slutten av året – i tråd med det mange økonomer har spådd den siste tida.

Pengemarkedsrenten ventes å falle fra 4,7 prosent så langt i år til 4 prosent i 2025, anslår SSB. Deretter vil den falle videre ned til 3,5 prosent i 2026, heter det i prognosene.

Moderat økning for boligprisene

SSB anslår også at boligprisene kommer til å øke med mellom 3 og 4 prosent i årene framover.
– Ettervirkningene av den høye veksten i konsumprisene og den høye renten vil legge en klar demper på oppgangen i boligprisene i årene framover, sier forskningsleder Thomas von Brasch.

På lengre sikt drives boligprisene av husholdningenes realdisponible inntekt, boligkapital, gjeld og realrente. På kort sikt kan forventninger til framtidige boligpriser og mulige politikkendringer påvirke boligprisene i stor grad, ifølge SSB.

Vokser også i utlandet

Også i utlandet ser man en vekst i konjunkturtendensen. I USA har økonomien fortsatt å vokse til tross for en stadig mer intensiv handelskonflikt med Kina. Konfliktene i Midtøsten og krigen i Ukraina har så langt ikke spredt seg til naboland, og oljeprisene har vært relativt stabile, skriver SSB.
– Med utsikter til videre økning i den globale handelen og bedre konjunkturer i store deler av Europa har vi valgt å heve vekstanslagene for våre handelspartnere noe, sier SSB-forsker Roger Hammersland.

BNP-veksten hos Norges handelspartnere, som i gjennomsnitt har vokst med knappe 2 prosent årlig siden 2005, ventes å bli 1,2 prosent i år for deretter å ta seg gradvis opp til drøyt 2 prosent i 2027.

Powered by Labrador CMS