Hovedtillitsvalgt for redningsmennene, Arne Sveinhaug, sier det er viktig å få tariffestet årlig vedlikeholdstrening, slik at riktig og tilstrekkelig kompetanse ivaretas på en forutsigbar måte i årene som kommer. Foto: Norsk Luftambulanse..

Redningsmenn i Norsk Luftambulanse er i streik

Syv redningsmenn i Norsk Luftambulanse helikopter er i streik i uke 10 og en del fly-operativ trening blant redningsmenn er stanset. Luftambulanse- og redningsoppdrag skjermes fra streiken, for å ikke sette liv og helse i fare.

Publisert Sist oppdatert

Hovedtillitsvalgt for redningsmennene, Arne Sveinhaug, sier at et overveldende flertall av medlemmene, gjennom uravstemning, tydelig har sagt fra at tilbudet fra arbeidsgiver er for dårlig. Han sier ledelsen i Norsk Luftambulanse må komme tilbake med et bedre forslag til løsning.

– Tar arbeidsgiver kontakt for å finne løsninger, gjennom et bedre forslag som imøtekommer behovene for oss redningsmenn, er vi selvfølgelig villige til å stille opp til forhandlinger, sier Sveinhaug.

Krever å få redningsteknisk trening tariff-festet

Sveinhaug sier det stilles krav til sammensatt kompetanse hos redningsmenn under redningsoppdrag.

– Vi skal ivareta sikkerheten til pasient, lege og pilot i alle aspekter og elementer under redningsoppdrag. I tillegg skal vi utføre tilkomst, sikring, evakuering og medisinsk behandling på en forsvarlig måte, sier han.

Sveinhaug sier det er viktig å få tariffestet årlig vedlikeholdstrening, slik at riktig og tilstrekkelig kompetanse ivaretas på en forutsigbar måte i årene som kommer.

– Vi krever minimum fire dager til årlig redningsteknisk vedlikeholdstrening inn i tariffavtalen, slik at dette er forankret på lik linje med flyoperativ- og medisinsk trening. Selskapet har ikke villet imøtekomme oss på dette, og det er én av flere grunner til at vi nå er i streik, sier Sveinhaug.

Han sier at økte krav til kompetanse, ansvar og arbeidsbelastning må kompenseres bedre.

– Ledelsen i Norsk Luftambulanse er heller ikke her villig til å imøtekomme våre krav, uten at redningsmenn må gi fra seg rettigheter som sikrer en god balanse mellom jobb og fritid. Kommer arbeidsgiver oss i møte med økt kompensasjon og tariff-festet redningsteknisk trening, kan streiken raskt avsluttes, sier Sveinhaug.

Powered by Labrador CMS