Per Olaf Lundteigen (t.v) og Audun Lysbakken holdt innledninger på Parats hovedstyremøte torsdag. Der fikk de klare tilbakemeldinger fra Parats politiske ledelse Foto: Trygve Bergsland/Parat

Reformer krever penger

«Skal det gjennomføres reformer i offentlig sektor må det følge med penger» Parats leder Unn Kristin Olsen var klar i sin melding både til Per Olaf Lundteigen (Sp) og Audun Lysbakken (SV).

Publisert Sist oppdatert

Det to politikerne var til stede på Parats hovedstyremøte torsdag. De hadde blitt utfordret på å holde et innlegg om hvilke utfordringer og viktige saker de og deres parti ser ligger foran oss på arbeidslivsfeltet, både på kort og lang sikt. De øvrige partiene hadde ikke mulighet til å delta torsdag, men er lovet en mulighet senere i år..

Tillitsreformen – en «grå ullball»

«Den som er i situasjonen, vet best», sa Lundteigen. Han viste både til hva som skjedde den 22. juli der den som var på stedet ba operasjonssentralen om å trykke på den største knappen – og ikke ble hørt, og til Vassdalenulykken der overordnet beordret soldatene inn til tross for at troppssjefen som var på stedet mente det var uansvarlig.

Lundteigen er opptatt av å styrke førstelinja, og bruke midlene på å gjøre møtet mellom f. eks NAV-veileder og bruker bedre, møtet mellom elev og lærer bedre.

– Bort med stæsjet, vi trenger flere sterke indianere og færre høvdinger, sa Lundteigen.

Han mente vi burde starte med NAV og ordningen med arbeidsavklaringspenger. Han mente ordningen som en inntektssikring og ikke som arbeidsutprøving.

Lysbakken på sin side utrykte usikkerhet om det blir en virkelig tillitsreform, og er spent på hva regjeringen kommer med.

Også Parats leder uttrykte forundring over hva tillitsreformen skal være.

– Ingen der ute vet hva de skal gjøre. Førstelinjen skal styrkes, men ingen har klart for seg hvordan. Reformen blir en «grå ullball», sa Paratlederen. Hun la til at det må følge med penger over statsbudsjettet når en skal ha reformer i offentlig sektor.

NAV – Politikerne må på banen

Hovedstyremedlem og tillitsvalgt i NAV Agathe Osland Hellesen ba politikerne komme på banen når det gjelder omorganisering av NAV. Hun viste spesielt til partnerskapet mellom stat og kommune. Per i dag kan ingen av partene gi hverandre pålegg eller bestemme over den andres tjenester.

– Politikerne må snart tørre å ta i den varme poteten, sa Hellesen.

Kamp mot utenforskap

Lundteigen oppfordret Parat og fagbevegelsen til å være mer opptatt av de som faller utenfor. Ifølge Lundteigen er det flust av arbeidsmarkedstiltak når det er høy ledighet, men få når arbeidsmarkedet er stramt.

– Når arbeidsmarkedet er stramt er det lettere å få inn de som er utenfor, sa Lundteigen. Han understreket at etter hans mening er et velorganisert arbeidsliv en forutsetning for et godt familieliv.

Pensjon

SV, sammen med Fremskrittspartiet, stemte imot pensjonsreformen i 2005. Lysbakken mener at levealderjusteringen gir usosiale effekter.

– Når pensjonsutvalgets innstilling skal behandles har vi mulighet til å rette opp skjevheter. Gjør vi det ikke nå, er det for sent så Lysbakken.

Flere hovedstyremedlemmer var enige i dette, og viste blant annet til at ansatte i staten som er født i 1985 eller senere kommer til å betale mer inn til pensjonsordningen enn de får ut. Mens ingen s tidligere spurte om pensjon når de ble tilbudt jobb i staten, er det nå et vanlig spørsmål. Pensjonsordningen virker rekrutteringshemmende.

Parats nestleder, Anneli Nyberg, tok opp pensjonsutfordringene i privat sektor. De med lavest lønn, er ofte på minimumsløsningen med to prosent innskuddspensjon.

– De har lav lønn når de er yrkesaktive og blir fattige som pensjonister, sa Nyberg.

Powered by Labrador CMS