Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) øker pengebruken i revidert statsbudsjett. Foto: Beate Oma Dahle/NTB.

Revidert nasjonalbudsjett: Slik påvirker det lommeboken

Regjeringen gjør få direkte inngrep i hverdagsøkonomien i det reviderte nasjonalbudsjettet, men budsjettet kan likevel få stor betydning for lommeboken. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier målet er å gjøre hverdagen litt bedre for folk.

Publisert Sist oppdatert

Vedum sier regjeringen tar ansvar for grunnleggende velferdstjenester.

– Vi kompenserer eldreomsorg, skole, politi og sykehus, for de høye prisene, sier finansministeren.

Torsdag la han fram regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Her legger de opp til økt oljepengebruk, noe som igjen kan gi økt inflasjon og deretter økte renter. For folk med mye gjeld, kan kanskje dette bli en viktig effekt av budsjettet.

Reallønnsnedgang?

Budsjettet kommer også med oppdaterte anslag på hvor mye prisene i Norge vil stige i år. Anslaget er på 5,4 prosent.

Siden lønnsforhandlingene i frontfaget endte på 5,2 prosent, kan det bety at enkelte lønnsmottakere vil få mindre å rutte med i år. Frontfaget ligger til grunn for alle de påfølgende lønnsoppgjørene.

Strømprisfall

Budsjettet viser også at strømprisene i år anslås til å bli mye lavere enn tidligere ventet. Samtidig gjør dette at utbetalingene til strømstøtte blir lavere.

Strømstøtteordningen legges om til høsten, og da blir den basert på spotprisen time for time, og ikke månedsprisen.

Regjeringen varsler også 60 millioner kroner til en ny søknadsbasert strømstøtteordning som skal gå til husholdningskunder som bruker nærvarme.

Skatter og avgifter

Det blir ingen økninger i skatter og avgifter. Dermed beholdes satsene som ble vedtatt i statsbudsjettet før jul.

De fleste avgiftssatsene ble prisjustert i statsbudsjettet i fjor. Da la man til grunn at prisene skulle øke med 2,8 prosent i år.

Flere enkeltgrep:

Selv om det er få grep i budsjettet som får betydning for hele befolkningen, er det flere enkeltgrupper som får mer penger:

* Hvis du er pensjonist, kan du se fram til større utbetalinger framover. Pensjonistene får rundt 8 prosent pensjonsvekst i år. I tillegg blir det skattekutt for pensjonister med lave pensjoner. Dette bestemmes ut ifra pris- og lønnsveksten.

* Alle som har en pensjon lavere enn 370.000 kroner, får også skattelette.

* Regjeringen foretar en prisjustering for stønader og sosialhjelp.

* Regjeringen foreslår å hjelpe dem med lave inntekter og høye boutgifter med til sammen 519 millioner kroner ekstra i bostøtte.

* Regjeringen foreslår å øke diettsatsene for trailer- og lastebilsjåfører. Satsene øker fra 300 til 350 kroner per dag når sjåførene har såkalte utedøgn, hvor de overnatter i bilen. Økningen betyr i snitt en inntektsøkning på rundt 10.000 kroner.

* Det fylkeskommunale tannhelsetilbudet endres slik at personer fra 21 til 24 år bare skal betale 25 prosent egenandel. I budsjettforliket med SV om 2023-budsjettet var det opprinnelig enighet om at alle opp til 26 år skulle få 50 prosent dekket. Men dette viste seg å være vanskelig opp mot regelverket for statsstøtte.

Powered by Labrador CMS