Leder av Parat politiet, Einar Follesøy Kaldhol og leder av Norges Politilederlag, Kjetil Ravlo, er enige i mye av kritikken fra riksrevisjonen. Nå etterlyser de en langtidsplan for politiet. Foto: NTB/Parat.
Leder av Parat politiet, Einar Follesøy Kaldhol og leder av Norges Politilederlag, Kjetil Ravlo, er enige i mye av kritikken fra riksrevisjonen. Nå etterlyser de en langtidsplan for politiet. Foto: NTB/Parat.

Riksrevisor kritiserer politiets digitaliseringsarbeid

For lav prioritering av digitaliseringen av politiets systemer har ført til dårligere bekjempelse av kriminalitet, mener Riksrevisjonen. Leder av Norges Politilederlag, Kjetil Ravlo, sier han deler beskrivelsen til Riksrevisjonen og at dette nå må få konsekvenser.

Publisert Sist oppdatert

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen sier Politiet har digitalisert for lite.

– Konsekvensen er at vi som borgere får mindre trygghet og dårligere bekjempelse av kriminalitet. Det er kritikkverdig at politiet ikke har gjort mer på dette området, sier Schjøtt-Pedersen i en pressemelding.

Kritiserer departementet

Tirsdag la Riksrevisjonen fram sin undersøkelse av digitaliseringen av politiet. I rapporten skriver de at det er kritikkverdig at Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratets styring av digitaliseringsarbeidet i politiet har vært lite langsiktig og preget av kortsiktige prioriteringer.

Etterlyser langtidsplaner for politiet

Ravlo mener mye av årsaken til de kritikkverdige forholdene er den politiske styringskulturen som ikke tillater flerårig og overordnet styring.

– Det er manglende prioritering av digitaliseringsarbeidet, men mye skyldes at en rekke andre oppdrag må oppfylles. Det gis i praksis ikke rom for å nedprioritere på noen områder. Politiet har fått mer penger de siste ti årene, men har også fått et mer krevende oppdrag. Budsjettene som skal følge med står ikke i forhold til politiets oppdrag, sier han.

Leder av Parat politiet, Einar Follesøy Kaldhol, er trygg på at problemet med svakhetene i politiets digitale satsing er adressert til departementet, men at politiet ikke har fått gjennomslag, slik for eksempelvis skatteetaten og NAV har fått.

– Løsningen er et digitalt løft for politiet. Vi må koble digitalt ambisjonsnivå med forslaget om en langtidsplan for politiet, slik Norges Politilederlag, Parat politiet og flere andre organisasjoner har tatt til orde for, sier Kaldhol.

Milliarder til IT, uten å modernisere

Vurderingen «kritikkverdig» er det midterste av Riksrevisjonens tre kritikknivåer.

Ifølge Riksrevisjonen har ikke politiet prioritert å digitalisere sentrale systemer for straffesaksbehandling og arbeidstidsplanlegging. Dette er systemer som er avgjørende for at politiet skal gjøre en god jobb.

– Manglende digitalisering har store konsekvenser. Politiet sliter med høy teknologisk gjeld, høye driftskostnader, lite effektiv ressursbruk og lite brukervennlige løsninger, skriver Riksrevisjonen.

De peker også på at politiet fra 2014 til 2022 brukte 3,7 milliarder kroner på å utvikle nye IT-løsninger, men uten å ha planer for hvordan de skulle redusere den tekniske gjelden eller modernisere viktige systemer.

– De har bygd nye løsninger på toppen av gammel infrastruktur. Det er ikke bærekraftig over tid fordi driftskostnadene stiger og nytteverdien synker, skriver Riksrevisjonen.

Powered by Labrador CMS