Sju av ti utenlandske sjåfører får ulovlig lav lønn

Sju av ti utenlandske sjåfører som er kontrollert på turer med transport innenlands i Norge de to siste årene, kjører med ulovlig lav lønn. Det viser ferske tilsynstall fra Arbeidstilsynet, melder NRK.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Når de utenlandske sjåførene kjører innenlandstransport i Norge, skal de ha minstelønn på 167 kroner og 50 øre. Det er det mange som ikke får ifølge Arbeidstilsynets kontroller.

– 7 av 10 av de kontrollerte utenlandske sjåførene i perioden 2016–2017 har ulovlige lønnsbetingelser, Det skaper ugreie forhold for sjåførene når de kjører i ett høykostland som Norge, sier Morten Lien Senioringeniør i Arbeidstilsynet til NRK.

Han forteller at enkelte sjåfører får betalt under femti kroner timen i lønn.

Enkelte sjåfører kjører for under femti kroner timer og lite diett. Når norske sjåfører kanskje får 200 kroner timen sliter norske transportører med å konkurrere med dem som får rundt en femtilapp i timen, sier Lien.

Til nå har arbeidstilsynet utført 184 tilsyn av utenlandske sjåfører på kabotasjetur. 115 av dem er ferdig konkludert og av disse har 74 prosent fått ulovlig lav lønn.

Når de utenlandske sjåførene kjører med for lav lønn og diett, virker det konkurransedrivende fordi de fleste norske sjåfører lønnes langt over minstelønnen, sier Lien til NRK.

Generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet, Trond Jensrud, er ikke overrasket over Arbeidstilsynets funn.

Vi gjorde en egen undersøkelse i sommer hvor vi intervjuet en rekke langtransportsjåfører ved grensepassering inn til Norge, og våre funn harmonerer med materialet Arbeidstilsynet nå legger frem. Mange utenlandske sjåfører som kjører i Norge har lav lønn, og mange av dem har ulovlig lav lønn, sier Jensrud.

Han sier norsk transportbransje er hardt presset. Dels skyldes dette reell internasjonal konkurranse, dels skyldes dette useriøse aktører og ulovlige elementer i bransjen.

– Det er et problem at det er lett å slippe unna, og for lett å unngå å bli tatt. Samtidig er det nok også et problem at de som bestiller transporten ikke stiller tydelige krav til ordnede forhold, sier Jensrud.

Han ser klare paralleller til den pulveriseringen av arbeidsgiveransvar Parat har påpekt innenfor luftfarten.

– Den som bestiller transport gjør dette via et selskap, som igjen benytter seg av underleverandører for å få jobben utført. Selv om den som bestiller transporten har seriøse hensikter, fører kjeden av underleverandører til at man mister oversikten og kontrollen. Vi har eksempler på at store seriøse aktører splitter transporten opp i underselskaper, og oppfordrer sine sjåfører til å opprette enkeltmannsforetak. På denne måten blir ansvaret totalt pulverisert, sier Jensrud.

Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund Geir A. Mo sier man ser en voksende underklasse som jobber på norske veier.

– At så mange av de kontrollerte får for lav minstelønn er jo helt åpenbart alvorlig. Dette går utover norske arbeidsplasser, norsk næringsliv og ikke minst skaper det en ny underklasse som jobber for luselønn for at vi skal få billigere transport, sier han til NRK.

Siden 2015 har Arbeidstilsynet hatt en ekstra innsats rettet mot et utvalg næringer som har hatt spesielle utfordringer, deriblant transportbransjen. Fra 2018 er samarbeidet utvidet. Arbeidstilsynet jobber nå sammen med Statens vegvesen, politi, toll- og skatteetaten i ett kontrollsamarbeid for å forsøke å få bukt med problemene i transportbransjen, melder NRK.

Powered by Labrador CMS