Parat mener det allerede finnes dekkende tariffavtaler som bør benyttes for virksomheten i Stiftelsen Ett Skritt videre. Her er Turid Svendsen, leder i forhandlings- og arbeidslivsavdelingen i Parat. Fotot: Vetle Daler, Parat.

Spørsmål om tariffavtale avgjøres i nemnd

YS og Virke er uenige om virksomheten i den ideelle Stiftelsen Ett Skritt videre omfattes av en eksisterende tariffavtale eller ei. Tirsdag skal saken behandles av den faste tvistenemnd der YS og Virke møtes som de to partene.

Publisert Sist oppdatert

– Nemnda skal ta stilling til om det finnes en egnet tariffavtale mellom YS og Virke som skal gjelde for Parats medlemmer i Stiftelsen Ett Skritt videre eller om vi står overfor et tarifftomt rom, sier leder av forhandlings- og arbeidslivsavdelingen i Parat, Turid Svendsen.

Parat mener det allerede finnes passende tariffavtaler

Hovedavtalen sier at man skal bruke den tariffavtalen som allerede er inngått mellom YS og Virke og som gjelder for bedrifter av samme art. Parat mener det allerede finnes dekkende tariffavtaler som bør benyttes i dette tilfellet.

– Parat har krevd at landsoverenskomsten for virksomheter skal gjøres gjeldende. Denne avtalen er etter vår oppfatning inngått for bedrifter av samme type som Stiftelsen Ett Skritt videre. Alternativt mener vi at landsoverenskomsten for helse og sosiale virksomheter passer. Disse avtalene tilhører feltet helse, utdanning og kultur, det såkalte HUK-området, sier Svendsen.

Virke mener på sin side at Stiftelsen Ett Skritt videre er så spesiell i sin art at den ikke ligner på noe annet virksomhet som har tariffavtale i Virke-systemet og at det ikke finnes noen tariffavtale som passer. De mener det er snakk om et tarifftomt rom og at det derfor må opprettes en ny avtale.

Kan risikere å vente lenge på ny avtale

I praksis koker det ned til hvor lenge ansatte i Stiftelsen Ett Skritt videre må vente på å få tariffavtale. Hvis nemnda deler Parats oppfatning av saken, vil medlemmene allerede være omfattet av tariffavtale. Hvis nemnda gir Virke medhold, frykter Svendsen at prosessen vil dra ut i tid.

– Da må våre medlemmer vente enda lenger på å få tariffavtale. Det betyr at YS og Virke må utarbeide en ny tariffavtale som skal gjelde for Stiftelsen Ett Skritt videre og liknende virksomheter. Dette vil erfaringsmessig ta tid og vil forutsette samarbeid med andre forbund i og utenfor YS som har medlemmer i samme type virksomheter. Blir partene ikke enige om en avtale, kan medlemmene ta streikevåpenet i bruk etter forutgående mekling. Det følger av arbeidstvistloven, sier hun.

Dette er den tredje saken om valg av tariffavtale på HUK-området i løpet av en tidsperiode på to år. Det er flere saker enn normalt.

– Parat registrerer at dette er den tredje saken om valg av tariffavtale på HUK-området i løpet av en tidsperiode på to år. Virke mener at virksomhetene det her er snakk om ikke har tilstrekkelig tilknytning til offentlig virksomhet og at HUK-avtalene derfor ikke passer. Det er Parat uenig i, presiserer Svendsen.

Parat-tillitsvalgt ønsker rask avklaring

Parat-tillitsvalgt Yngve Arnesen i Stiftelsen Et skritt videre håper det nå kommer en avgjørelse om veien videre.

– Vi håper på en rask avklaring nå etter å ha ventet veldig lenge på grunn av Virkes standpunkt. Vi ønsker en tariffavtale som passer med utdannelsen ansatte har, jobben vi gjør og som ivaretar rettigheter for alle parter. Vi har siden dag én fått signaler om at avtale er ønsket fra både ledelse og ansatte, noe som gjør at hele prosessen nå oppleves ganske underlig, sier Arnesen.

Han presiserer at han har full tillit til stiftelsens ledelse og er trygg på at de ansatte fremover får gode arbeidsbetingelser.

– Vi som representerer ansatte er også veldig opptatt av at Stiftelsen ikke skal bli skadelidende på noe som helst vis i denne prosessen, for vi jobber alle mot samme mål. Vi vet også at ledelsen vil gi oss gode vilkår i tiden som kommer, uavhengig av om vi lander en avtale eller ikke. Vi ser derfor frem til å få dette avklart en gang for alle, sier Arnesen.

Om saken

Parat-advokat Katrine Andresen Roald fører saken for YS.

Saken behandles tirsdag av den faste tvistenemd med YS og Virke som møtende parter. Det er satt av én dag til behandling.

Stiftelsen Ett Skritt videre tilbyr tidligere rusmisbrukere og mennesker med psykiske helseutfordringer hjelp til å ta ett skritt videre. Et sentralt virkemiddel i dette arbeidet er trening.

Parat24 har spurt Virke om kommentar til saken, men de ønsker ikke å gi dette i forkant av nemndsbehandlingen.

Powered by Labrador CMS