Et kognitivt og stimulerende arbeidsliv er en investering i folkehelsen

Stimulerende arbeid gir lavere risiko for demens

En studie fra Folkehelseinstituttet viser at personer i yrker med høye kognitive krav har lavere risiko for å utvikle kognitiv svikt og demens.

Publisert

Personer med mindre mentalt krevende yrker har nesten 40 prosent høyere risiko for å utvikle demens etter å ha fylt 70 år enn personer i yrker med høyere kognitive krav, viser studien gjennomført av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Oslo universitetssykehus.

Studien har blitt gjennomført blant 7000 deltakere. Deltakerne ble delt opp i fire grupper etter hvor kognitivt krevende deres yrker var i 30- til 60-årene.
– Resultatene av denne studien understreker potensialet i kognitivt stimulerende arbeid for å øke kognitiv reservekapasitet og forsinke utviklingen av demens, sier hovedforsker Bjørn Heine Strand.

Resultatene av studien er publisert i tidsskriftet Neurology fra American Academy of Neurology. Studien er en såkalt assosiasjonsstudie, altså viser den kun en sammenheng og kan dermed ikke si noe sikkert om årsaken til demens.
– Denne studien støtter den «kognitive reserve-hypotesen», som sier at jo mer du bruker hjernen din tidligere i livet, jo bedre rustet er du til å bremse eller utsette kognitiv svikt og demens senere i livet, sier Strand.

Trine Holt Edwin, forsker ved Oslo universitetssykehus, håper funnene i studien kan føre til at beslutningstakere legger til rette for utdanning og et kognitivt stimulerende arbeidsliv som en investering i folkehelsen.
– Dette viser at det er aldri for sent å begynne å lære noe nytt. Kognitivt krevende aktiviteter senere i livet kan bidra til å styrke ens kognitiv reservekapasitet, sier Edwin.

Powered by Labrador CMS