Sykefraværet steg gjennom hele 2023, og endte på 7 prosent ved inngangen til 2024.

Sykefraværet fortsetter å stige

Sykefraværet lå på 7 prosent i 4. kvartal. Det er en økning på nesten 4 prosent fra forrige kvartal. Sykefraværet har økt gjennom hele 2023, og er det høyeste siden slutten av koronapandemien. Det skriver SSB i en fersk rapport.

Publisert Sist oppdatert

Egenmeldt sykefravær endte på 5,7 prosent 4. kvartal 2023. Legemeldt fravær lå på 1,3 prosent. Samlet gir det et sykefravær på 7 prosent. 

Norge har lenge ligget på topp blant OECD-landene når det gjelder sykefravær. Selv om man i årevis har forsøkt å gjøre noe med sykefraværet har det ikke gitt resultater.

– Ved utgangen av 2023 var sykefraværet nær et historisk høyt nivå. Nivået har vært høyere tidligere, både under svineinfluensaen i 2009, hvor sykefraværet lå på 7,2 prosent og i 1. kvartal 2022 hvor det var rekordhøyt koronarelatert sykefravær på 7,3 prosent, skriver SSB.

Nær rekordhøye nivåer: Nordmenn har vært mer borte fra arbeidet grunnet sykefravær i 2023 enn på lenge.

Forskjellige bransjer i Norge har store variasjoner i både rapportert arbeidsmiljø, sammensetning av ansatte, og behov for tiltak for å sikre et inkluderende arbeidsliv. I bransjer preget av lav lønn, tungt arbeid og stor andel utenlandsk arbeidskraft, viser statistikk fra Statens arbeidsmiljøinstitutt at flere oppgir at sykefraværet er relatert til jobben.

I bransjen for overnatting og servering oppgir 3 av 7 at sykefravær henger sammen med arbeidet de utfører. Hele halvparten av ansatte som er spurt om det samme innen renholdsbransjen sier at sykefraværet er relatert til jobben.

Til sammenligning er det kun 1 av 5 som melder om sykefravær som relatert til jobben for de som arbeider i bank, finans og forsikring.

Powered by Labrador CMS