Foto: Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Tvungen lønnsnemd for redningsmenn i Norsk Luftambulanse

Søndag ettermiddag ble Parat og NHO Luftfart innkalt til Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Ministeren varslet at regjeringen vil stanse streiken blant redningsmenn i Norsk Luftambulanse ved tvungen lønnsnemd. Forhandlingsleder i Parat, Lars Petter Larsen, sier det er trist at arbeidsgiversiden skyver ansvaret over til myndighetene.

Publisert Sist oppdatert

Elleve redningsmenn i Norsk Luftambulanse har vært i streik siden 5. mars. Streikens lengde og utvikling ville medført at luftambulansen i Tromsø, Evenes, Brønnøysund, Ålesund og Lørenskog, ville stått på bakken fra mandag. Regjeringen har derfor valgt å gripe inn med tvungen lønnsnemd. Hovedtillitsvalgt for redningsmennene i Norsk Luftambulanse, Arne Sveinhaug, er skuffet over manglende initiativ fra arbeidsgiver som kunne løst konflikten.

Urimelig forskjellsbehandling

Han er veldig skuffet over at arbeidsgiver siden forhandlingsstart i november i fjor, har avvist redningsmennenes krav.

– Vi krever kun samme lønnsregulering i kroner som ledelsen allerede har gitt til våre pilotkolleger. Det er merkelig at selskapet har råd til den kostnadsøkningen for pilotene, men ikke til redningsmennene. Begge grupper ansatte er like store, vi arbeider tett sammen, er avhengige av hverandre under flygning, og har samme turnusordning – bortsett fra at redningsmenn har betydelig flere treningsdager i sine friperioder, sier Sveinhaug.

Krever forutsigbar trening

Han etterlyser også mer forutsigbar redningsteknisk vedlikeholdstrening.

– Vi forstår ikke at arbeidsgiver avviser at redningsteknisk trening må avtalefestes på lik linje med flyoperativ og medisinsk trening. Mens redningshelikoptertjenesten har 15-16 dager redningsteknisk trening pr år, ber vi om fire dager. Disse fire dagene er helt nødvendig for å vedlikeholde et tilfredsstillende ferdighetsnivå slik at vi kan løse oppdrag og ivareta sikkerheten til pasient, lege og pilot under oppdrag, sier Sveinhaug.

Tvungen lønnsnemd løser ingen uenighet

Forhandlingsleder i Parat, Lars Petter Larsen sier at det ikke var noen overraskelse at ministeren ringte.

– Vi har to rimelige krav. Det er uforståelig for oss at arbeidsgiversiden valgte å unnlate å komme oss i møte, og heller ventet på at myndighetene til slutt måtte gripe inn. Tvungen lønnsnemd løser ingen uenighet mellom partene i en streik, snarere tvert imot. Det er trist for alle parter at det endte sånn, sier Larsen.

Powered by Labrador CMS