Leder av Parat NAV, Agathe Osland Hellesen t.v., forsvarer millionlønningene i NAV. Her fra et arrangement hvor arbeids- og inkluderingsministeren møtte tillitsvalgte i Parat NAV. Foto: Ulrik Øen Johnsen

272 ansatte i NAV har millionlønn

Nesten 9 prosent av de ansatte i Arbeids- og velferdsdirektoratet tjener mer enn én million kroner i året. Det er for mange og for mye, mener Rødt. Både HR-direktør i NAV og leder for Parat NAV understreker at de trenger fagfolk med spisskompetanse.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) tjener i alt 272 NAV-ansatte minst én million kroner i året. Opplysningene kommer fram i Mjøs Persens svar på et skriftlig spørsmål fra Rødt-representant Mímir Kristjánsson, skriver Klassekampen.

Andelen med millionlønn er forholdsvis lav i NAV sett under ett, men det er mange høytlønte i Arbeids- og velferdsdirektoratet, som ligger på toppen av organisasjonsstrukturen i NAV.

Av de 1.554 som jobber i direktoratet, har 136 ansatte en årslønn på over én million. Andelen med millionlønn i NAV sett under ett er 1,8 prosent. Til sammenligning tjener snaut 8 prosent av alle norske arbeidstakere mer enn én million kroner i året.

Kristjánsson er kritisk til de høye lønningene og peker på at medianlønnen i Norge er 572.000 kroner.

– At man skal tjene det dobbelte når man er mellomleder i NAV, for det er det sjiktet du må ned på, det gir ingen mening, sier han.

HR-direktør Gunhild Løkkevoll i Arbeids- og velferdsdirektoratet forsvarer lønnsnivået og understreker at de trenger fagfolk med etterspurt spisskompetanse.

– Hvis vi hadde bestemt at ingen i NAV skulle tjene over en million, ville det betydd at vi ikke kunne ansette fagpersoner som i dag gjør en viktig jobb for NAV og brukerne våre.

Agathe Osland Hellesen er tillitsvalg for Parats medlemmer i NAV og leder av Parat NAV understreker at NAV konkurrerer i samme marked som resten av offentlig sektor og privat næringsliv.

– Skal NAV være i stand til å levere kvalitative tjenester må etaten ha kompetanse på ulike fagfelt, sier Hellesen.

Hun mener det blir helt feil å sette lønnsnivået til noen ledere i etaten opp mot inntekten til brukerne i NAV.

– Det ville vært en fordel om politikerne setter søkelys på om nivået på ulike ytelser er tilpasset dagens samfunn, sier Hellesen.

Hellesen mener at dersom en ser på andre lederstillinger i NAV som for eksempel NAV-kontorledere, er lønnsnivået relativt lavt.

– Lønnspolitikken i NAV, som er an avtale mellom partene i etaten, er tydelig på et det ikke er noe hinder for at medarbeidere kan ha høyere lønn enn ledere – vi jobber derfor ut fra ett prinsipp om at etatens kompetansebehov styrer lønnsnivå, sier lederen for Parat NAV.

Powered by Labrador CMS