Onsdag og torsdag avholder region midt sin årlige regionkonferanse i Trondheim.

Arbeidslivets endringer utfordrer tillitsvalgte

På regionkonferanse i Trondheim onsdag, fikk oppmøtte høre hvordan endringer i måten vi jobber på har påvirket tillitsvalgtes rolle og ansvar. Professor Ingunn Elvekrok viser til et tøffere arbeidsliv, et økt fokus på individet, og strammere økonomiske rammer som noe av årsaken til en mer komplisert arbeidshverdag.

Publisert Sist oppdatert

Ingunn Elvekrok er instituttleder for kommunikasjon, ledelse og markedsføring ved Høyskolen Kristiania. På regionkonferansen i Trondheim snakket hun blant annet om hvordan tillitsvalgtes rolle nå favner om mer enn å bare være en ressurs som betrodd kollega for medlemmer.

– Et tøffere arbeidsliv er noe som har vært på vei inn i samfunnet ganske lenge. Man kan si at utviklingen begynte allerede på 60-tallet. Det å ha et bredt bedriftsdemokrati bidrar også til et økt ansvar i hvordan vi løser oppgaver. Samtidig gir det ikke rettigheter til å bidra til strategisk utvikling, sier Elvekrok.

Må holdes på et realistisk nivå

Samtidig peker Elvekrok på at økende individualisering, og et større fokus på personlig vekst og utvikling kan ha konsekvenser for de som skal fungere som støtteapparat som tillitsvalgte ved en arbeidsplass.

– Individualisering er en tydelig samfunnstrend. Dette har konsekvenser for den som representerer deg. Tillitsvalgte kan oppleve at de blir stilt foran problemer de ikke kan løse på vegne av medlemmer, kanskje på grunn av styringsretten ledelsen har i bedriften. Det er viktig for tillitsvalgte å være åpne med medlemmer om hva som kan gjøres noe med, og hva man kan forvente av en tillitsvalgt, mener Elvekrok.

Årets flaggsak er tillitsvalgte

Tillitsvalgte er viktige for Parat. Derfor er tillitsvalgte også årets flaggsak i organisasjonen. Rådgiver i Parat, Anita Rosmæl, holdt onsdag foredrag om tillitsvalgtes betydning for medlemmer, arbeidslivet, og trepartssamarbeidet.

– Vi merker at medlemmer kanskje er mer individorientert i dag enn før. De ønsker å se hvorfor det å være organisert har en verdi for dem personlig. Da er det viktig for oss å formidle at det organiserte arbeidslivet fungerer som en forsikring for deg som medlem. I tillegg handler det om å opprettholde trepartssamarbeidet som har tjent oss godt i Norge, sier Rosmæl.

Tillitsvalgte i et historisk perspektiv

Etter gjennomført konferanse med både foredrag, diskusjoner, og gruppearbeid, fikk tillitsvalgte og medlemmer i regionen muligheten til å delta på en førpremiere av filmen "Sulis 1907".

Filmen handler om de livsfarlige og kummerlige forholdene i kobbergruvene ved dagens Sulitjelma, som i 1907 utløste et stort arbeideropprør, og var med på å legge grunnlaget for arbeiderbevegelsen dagens arbeidstakerforeninger har sitt utspring i.

13. januar 1907 da gruvearbeiderne hadde fått nok av livsfarlige arbeidsforhold og grov underbetaling, dro 1000 mann ned fra gruvene i de bratte fjellene. Der samlet de seg til et massemøte og etablerte på sparket ti lokale fagforeninger.

Filmen er regissert av Nils Gaup, og har norgespremiere 6. oktober 2023.

Powered by Labrador CMS