Leder i Pilotforbundet i Parat, Carl Gilbert Rego, er bekymret for flysikkerheten etter varsel fra EASA, Det europeiske byrå for flysikkerhet. Foto: Trygve Bergsland.

Arbeidstidspress truer flysikkerheten

Det europeiske byrå for flysikkerhet (EASA) er ekstra bekymret for flygende personell denne sommeren. Nå har EU-byrået gått så langt som å utstede en Safety Bulletin – altså et sikkerhetsvarsel.

Publisert Sist oppdatert

I varselet som har gått ut til aktører som utfører tjenester innen luftfart i Europa, trekkes lange skift, og arbeidsuker frem som farlige elementer for flysikkerheten. Leder i Pilotforbundet i Parat, Carl Gilbert Rego, mener varselet er alvorlig, men er ikke overrasket over innholdet.

– Før var 60 timers uke en sjeldenhet, men nå har det dessverre blitt den nye normen, sier leder av Pilotforbundet, Carl Gilbert Rego.

Stor mangel på piloter har ført til at luftfartsselskapene presser sine ansatte til det maksimale når det gjelder arbeidstider. Selskapene har nå blitt bedt om at planlegging av ekstra lange dager ikke må gå ut over flysikkerheten i sommer.

Mangler kompetanse

EASA skriver videre at mangel på kompetanse innen planlegging, stor utskiftning av personell, og for lite fokus på trening av nye ansatte i administrasjonen utgjør en risiko. Rego i Pilotforbundet mener det økte presset på piloter gir økt risiko for at noe kan gå galt.

– Nå er vi midt i avvikling av sommertrafikken, og alle passasjerer skal vite det er to seriøse og dedikerte piloter på jobb der fremme i cockpit. Likevel, det kommersielle presset på pilotene øker, noe som har resultert i økende fatigue og tretthet blant pilotene, sier Rego.

Må planlegge bedre

Byrået for flysikkerhet har fremhevet ulike bekymringer for flere deler av luftfarten.

Flyselskaper må spesielt se på crewplanlegging, og å unngå arbeid utover maksimal arbeidsdag, skriver byrået i sitt sikkerhetsvarsel for luftfarten. Selv om det er et høyt trafikktrykk i sommermånedene, oppfordrer Rego til å unngå unntaksbestemmelser for merarbeid.

– Det kan ikke være normen at kapteinen skal måtte benytte seg av Captains Discretion – en myndighet fartøysjefen har til å øke maks arbeidstid. Denne skal kun brukes i ekstraordinære hendelser, og ikke som et vanlig arbeidsverktøy benyttet flere ganger i uken, sier Rego.

Forventer at varselet følges opp

Lederen i Pilotforbundet forventer nå at myndigheter for luftfartsikkerhet i Norge, som Luftfartstilsynet, nå følger opp varselet for ansatte i norsk luftfart.

– Dette er en sterk oppfordring til aktører innen sikker luftfart i Norge, til å ta varselet på alvor, og gjøre en ekstra innsats for at denne ivaretas i norsk luftfart. Sommeren er høysesong, og arbeidstrykket er enormt. Det kan ikke gå på bekostning av sikkerheten, understreker Rego.

Luftfartstilsynet: Tar varselet på alvor

I en e-post til Parat24, skriver kommunikasjonsrådgiver i Luftfartstilsynet, Anders Liland, at tilsynet tar varselet fra EASA på alvor. Han viser til at luftfarten har god rapporteringskultur, og at potensielt farlige forhold derfor fanges opp.

Luftfartstilsynet tar alltid EASA sine varsler på alvor og vi jobber kontinuerlig for å sikre at alle aktører i norsk luftfart opprettholder sikkerhetsstandard. Luftfartstilsynet vil følge opp de anbefalingene som gis til nasjonale myndigheter, og vi har hatt kommunikasjon/dialog med aktørene. Luftfarten har god rapporteringskultur, slik at forhold som potensielt kan true flysikkerheten rapporteres. Luftfartstilsynet har også tillit til at alle aktørene har fokus på identifiserte risikoområder, skriver Liland.

Powered by Labrador CMS