Arbeidstilsynet starter landsdekkende NAV-tilsyn

Arbeidstilsynet skal gjennomføre tilsyn med NAV-kontorer over hele landet. Blant annet skal de undersøke hvordan det jobbes med forebygging av vold og trusler.

Publisert Sist oppdatert

– Målet med tilsynene våre er å bidra til bedre arbeidsforhold for de ansatte, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Fram til sommeren vil mer enn en tredel av de vel 260 NAV-kontorene få tilsyn.

– Vi er kjent med utfordringene mange NAV-ansatte står i. De møter mange som er fortvilte, og de ansatte risikerer å bli utsatt for vold og trusler i arbeidet sitt, sier Vollheim.

Etter den tragiske hendelsen ved NAV-kontoret på Årstad i Bergen i september i fjor, ble det avdekket svikt i det forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) ved kontoret. En NAV-klient gikk til knivangrep på to ansatte ved NAV Årstad i Bergen. En av de ansatte døde kort tid etter grunnet skadene.

Etter hendelsen ble det gjennomført tilsyn med både den statlige og kommunale arbeidsgiverlinjen, NAV Vestland og Bergen kommune.

Tilsynene avdekket blant annet mangler ved kartlegging og risikovurderinger, mangler ved verneombudets medvirkning, og at HMS-arbeidet hos de to arbeidsgiverne ikke var godt nok samordnet. Dette resulterte i til sammen tolv pålegg fra Arbeidstilsynet.

Powered by Labrador CMS