Arendalsuka 2023: Arbeidsglede: Hva nå?

Publisert Sist oppdatert

Arbeidsglede har vært et sentralt begrept for Parat i flere år. Nå runder vi av dagen med rykende fersk forskning på feltet - og en samtale mellom våre folkevalgte om Arbeidsglede og tillitsvalgtrollen.

Begrepet arbeidsglede har blitt definert som et paraplybegrep som omfatter engasjement, følelsesmessig tilknytning til arbeidsplassen og jobbtilfredshet. Gjennom et samarbeid mellom Parat og Høgskolen Kristiania har vi gjennom et eget forskningsprosjekt tatt mål av oss å tette noen hull i eksisterende forskning.

Det var viktig å forstå påvirkningsrollen til tillitsvalgte i arbeidet med å utvikle arbeidsglede. Vi har gjort interessante funn om blant annet hva som er kildene til arbeidsglede og hvilke følelser som utløses ved opplevd arbeidsglede. Dessuten kommer det frem hvilke egenskaper og ferdigheter tillitsvalgte bør inneha. Vi reflekterer over rollen til arbeidsglede, tillitsvalgte og samarbeid i arbeidslivet.

Innledning ved Rune Bjerke, Professor ved Høgskolen Kristiania - og deretter en panelsamtale mellom våre folkevalgte.

Sentrale spørsmål som vil bli belyst denne dagen er:

- Hva skaper arbeidsglede, og hvorfor er arbeidsglede så viktig?

- Hvordan kan, eller bør, våre folkevalgte og ledere bry seg om arbeidsglede?

- Kan arbeidsglede være et konkurransefortrinn, og er det noe i den norske modellen og trepartssamarbeidet som gjør at arbeidstakere i Norge opplever en annen glede og mestring på jobben - enn andre steder i Europa?

Medvirkende:

Unn Kristin Olsen, Forbundsleder, Parat

Tuva Moflag, Stortinget, Arbeiderpartiet

Heidi Norby Lunde, Stortinget, Høyre

Stine Westrum, Faglig leder, Rødt

Powered by Labrador CMS