Arendalsuka 2023: Gjengkriminalitet og kriminelle nettverk: Hva kan vi lære av Sverige?

63 mennesker ble skutt og drept i Sverige i 2022, - det meste var gjengrelatert som del av strid mellom organiserte kriminelle nettverk. Utviklingen fortsetter i 2023. Nylig kom leder i svenske Polisforbundet, Katarina von Sûdow med et utspill om en krisekommisjon for å forebygge gjengkriminalitet. Dette som en respons på utfordringene Sverige har.

Publisert Sist oppdatert
Politiets trusselvurdering i Norge for 2023 omtaler også trusselbildet knyttet til kriminelle nettverk. Samtidig har Norges Politilederlag og Parat Politiet arbeidet for å få en mer overordnet, langsiktig politisk styring av politiet og med klare ambisjonsnivåer på hva politiet skal levere.

Vi inviterer til en panelsamtale for å kaste lys over trusselbildet i Sverige, og hvordan dette påvirker Norge, samt en dialog om tiltak som kan forebygge og bekjempe denne type kriminalitet.

Medvirkende:

Kristin Kvigne, Sjef, KRIPOS

Annica Allvin, forsker/seniorrådgiver, PHS/Oslo PD

Ivar Prestbakmo, Stortingsrepresentant, Senterpartiet

Kjetil Ravlo, leder, NPL

Einar Kaldhol, leder, Parat Politiet

Aslak Bonde, moderator/ordstyrer

Powered by Labrador CMS