Tone Høiskar
Tone Høiskar

Ble nektet permisjon med lønn - nå er reglene endret

Tone Høiskar ble nektet delvis permisjon med lønn for å ta videreutdanning. Etter at Parat forsvar tok tak i saken, er reglene nå endret. - Jeg er veldig takknemlig for at dette endelig er i orden, sier hun.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 1 min

Fakta: Endring i Statens personalhåndbok 2024

9.11.3 § 3 Permisjon med delvis lønn

Permisjon med delvis lønn kan innvilges for inntil ett år i de tilfeller etter- og videreutdanningen har mindre eller liten betydning for virksomheten. Virksomheten vurderer nødvendigheten av etter- og videreutdanningen. Arbeidsgiver kan innvilge permisjon med delvis lønn for inntil to år dersom ett-års normerte studier tas som deltidsstudier.

Med lønn forstås lønn etter hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 2 nr. 1 dersom ikke annet er avtalt

Tone Høiskar jobber i Forsvaret, er utdannet helsesekretær og holder for tiden på med et ettårs-studium i helseadministrasjon som hun tar på deltid over to år. For å gjennomføre studiet, søkte hun arbeidsgiver om delvis permisjon med lønn. Dette fikk hun avslag på. Etter at Parat forsvar tok opp saken hennes,  via YS, er reglene nå endret.
- Jeg vil takke for at Parat viste forståelse for situasjonen min og ønsket å bringe saken videre. At den skulle gå helt til Kommunal- og distriktsdepartementet og at det skulle medføre en endring i Statens personalhåndbok er helt utrolig. Det er fantastisk å bli tatt på alvor og ha et forbund som kan tale en sak for meg. Lovendringen hadde jeg aldri klart å få til alene, sier Høiskar.

I februar fikk hun innvilget 50 prosent permisjon med lønn i 12 uker.
- Det medfører stor frihet for meg, både økonomisk og praktisk. Jeg kan sitte i en lesesal, dra på biblioteket og finne faglitteratur, sitte uforstyrret hjemme, møte medstudenter, skrive fordypningsoppgave og forberede meg til eksamen, forteller hun.

Selv om arbeidsgiver ikke hadde hjemmel til å gi permisjon med lønn, har de likevel sørget for å tilrettelegge så godt det har latt seg gjøre.
- Arbeidsgiver har latt meg få sitte på jobb og følge undervisning på Teams de dagene hvor det har vært mulig. I tillegg har jeg fått innvilget noen lesedager som beskrevet i Statens personalhåndbok. Læreren har tilrettelagt for at jeg kan ha 10 ukers praksis på eget arbeidssted. Alt dette, samt velvilje fra familie, venner, naboer og betalte barnevakter har gjort det mulig for meg å følge studieløpet siden jeg er 100 prosent alenemamma i 100 prosent jobb. 

Høiskar er glad for at hun valgte å studere i voksen alder.
- Det har vært både lærerikt og veldig meningsfullt med faglig påfyll. Det er praksisnært, relevant og har gitt meg større yrkesstolthet. At jeg nå har banet vei for andre som vil søke permisjon med lønn for å ta etter- og videreutdanning er en fin tanke. Mitt ønske er at endringen kommer flere til gode og at det blir en rettferdig etterlevelse av lovverket, sier Tone Høiskar.

Powered by Labrador CMS