Markerte gjennomslaget med kake

Justiskomiteens Sveinung Stensland (H) kom for å feire planene med komitémakker Helge André Njåstad.

Det ble ja til langtidsplan

Politiets egne arbeidstakerorganisasjoner har i mange år jobbet for å få en langtidsplan på plass, ikke minst for å skape forutsigbarhet. Politiske krefter har spilt på lag, og etter votering på Stortinget er det klart at en realisering av planene står for tur.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 2 min

Tirsdag markerte partene planene med kake, og onsdag ble voteringen gjennomført. Da ble det klart at det skal utarbeides langtidsplaner for politiet.

Kjetil Ravlo, leder i Norges Politilederlag i Parat, er fornøyd:

- En langtidsplan for politiet slik vi har skissert den, ligner på det forsvaret opererer med. Vi vil nå jobbe med innretningen, men i bunnen ligger ønsket om et tydelig ambisjonsnivå for norsk politi - over flere år - med en finansiering som skal følges opp. Det skal gi et bedre resultat for det norske folk. 

Parat og Norges Politilederlag har vært involvert i arbeidet helt siden 2015. Ravlo sier at den målrettede innsatsen særlig har pågått de siste par årene. Parat politiet og Norges Politilederlag har stått i spissen, og Politiets Fellesforbund har også blitt en viktig part.

- Det tror jeg har vært viktig for at vi nå har fått dette utfallet.

Alvor

Lederen i Norges Politilederlag mener summen av alle utfordringene politiet har møtt de siste årene, gjør at det nå haster med å få på plass en langtidsplan. 

Totalberedskapskommisjonen har også kommentert dette med at "nå er det alvor", sier han, og legger til:

- Nå skal vi sørge for at dette blir en god prosess og gi planen et innhold. Jeg håper og tror at når dette blir satt i system, så vil folk oppleve et politi som er godt tilstede, både i gata, på nettet og på andre arenaer. Slik kan man forebygge og bekjempe kriminalitet på en god måte. 

Kjetil Ravlo, Helge Andre Njåstad (FrP), Sveinung Stensland (H) og Einar Tolo-Kaldhol spiste kake sammen. Foto: Veronica Karlsen
Fornøyde: Kjetil Ravlo, leder i Norges Politilederlag, Helge André Njåstad (FrP) og Sveinung Stensland (H) fra justiskomiteen - samt Einar Tolo-Kaldhol, leder i Parat politiet, spiste kake sammen på Stortinget.

Fra justiskomiteen stilte blant andre leder Helge André Njåstad (FrP). Han mener det nå er viktig at politiet kan planlegge virksomheten sin over flere år, og ikke bare fra måned til måned. 

- Det er ikke bare en stor dag for politiet, men også for kriminalitetsbeskyttelsen av innbyggerne i Norge. Nå kan man satse mer på politiet og får en bredere og mer opplyst debatt.

Også justiskomiteens Sveinung Stensland (H) var på plass under kakemarkeringen. 

- Dette er absolutt en gledens dag. Noen av oss begynte å snakke om dette for noen år siden, sammen med flere av fagforeningene, og nå kan vi snakke om en reell suksess. De som skal takkes her, er spesielt organisasjonene i politiet – med lederne i Norges Politilederlag, Parat politiet og Politiets fellesforbund i spissen. De har virkelig jobbet fram denne saken og skapt grobunn for et narrativ som sier at "dette må på plass", sier Stensland.

En hardere hverdag

At politiet har fått nye utfordinger med nettkriminalitet og hardere kriminelle nettverk, har spilt inn og vært med på å øke presset, tror Stensland. 

- I Samfunnsdebatten ser vi en diskusjon om at politiet møter sterkere, og mer kompakt organisert kriminalitet, i tillegg til at voldsbruken er blitt høyere. Polititjenestemenn står oftere overfor truende situasjoner - og er utsatt for skader på jobb. 

Han framholder at det gjør inntrykk på ham at de som skal passe på oss andre, ikke får nok beskyttelse selv.

- Alt dette gjør at vi - både politikken og i mediebildet - er blitt mer opptatt av hvordan politiet har det på jobb. 

Powered by Labrador CMS