Tillitsvalgte

Digital tillitsvalgtsamling om lønnsoppgjør og kompetanse

Onsdag holdt regionavdelingen digital tillitsvalgtsamling. Leder i Parat, Unn Kristin Olsen, ønsket deltagerne velkommen og fortalte samtidig litt om prosessen i lønnsoppgjøret fremover.

Publisert Sist oppdatert

Olsen vektla blant annet viktigheten av kompetanseutvikling som et krav i lønnsforhandlingene. – Det kreves mye kompetanse av arbeidstakere i dag, og arbeidsgivere må i større grad klare å bruke den kompetansen de allerede har, og heller videreutvikle denne framfor å bytte ut ansatte for å dekke kompetansebehovet, sa Paratlederen.

Forhandlingene i frontfaget, som setter rammen for de øvrige oppgjørene i årets lønnsoppgjør, har nå gått til mekling. Fristen for å finne en løsning er satt til lørdag 6. april kl. 24:00. Dersom partene ikke kommer til en løsning, vil det bli streik fra arbeidstidens begynnelse mandag 8. april. – Vi er lojale til frontfagsmodellen, og er nå i modus for å finne en løsning gjennom mekling, sier Unn Kristin Olsen, og legger til:

– Hvis vi ikke finner en løsning gjennom mekling, er vi også forberedt på at det kan bli et brudd og en streik som følge av dette, sa hun. 

Parat overrakte årets lønnskrav til Norsk Industri mandag 18. mars, der de viktigste kravene er reallønnsøkning og krav om kompetansefond. Her er kravet at arbeidsgiver må bidra til å sikre at ansatte i industrien får hevet sin kompetanse, uten bortfall av lønn.

Parats krav i lønnsoppgjøret er:

  • Reallønnstillegg til alle.
  • Ekstra lønnstillegg til lavtlønte eller til bransjer med dårlig lønnsutvikling.
  • Bedre tilbud om etter- og videreutdanning, uten bortfall av lønn.
  • Bedre velferdspermisjoner.
  • Bedre ordninger knyttet til arbeid- og avgangsmuligheter for industriarbeidere i Nordsjøen frem til pensjonsalder.

 Her kan du lese mer om kravene.

Powered by Labrador CMS