Elisabeth Vik Aspaker: Totalberedskapskommisjonen

Statsforvalter i Troms- og Finnmark, medlem av Totalberedskapskommisjonen og tidligere statsråd, Elisabeth Vik Aspaker kommer til YS sin lederkafe 6. juni.

Publisert Sist oppdatert

Følg direktesendt program her kl. 15:45!

Aspaker har lang fartstid som en sentral figur i norsk politikk og offentlig forvaltning. På YS´ lederkafe snakker hun om blant annet om:

Totalberedskapskommisjonens innstilling til justis- og beredskapsministeren ble overlevert mandag. Her presenteres det en førstehånds innledning av kommisjonens innstillinger og anbefalinger.
Kommisjonens mandat omfatter hele samfunnssikkerhetsfeltet, og krisespekteret fra fred via sikkerhetspolitiske kriser til krig. I dette inngår også det sivil-militære samarbeidet.
Anbefalinger om hva som bør prioriteres i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap fremover baseres ut ifra vurderinger av dagens utfordringsbilde nasjonalt og internasjonalt.
I tillegg til kommisjonens innstillinger og anbefalinger, vil vi også få anledning til å høre om de sikkerhetspolitiske utfordringene for området Elisabeth Vik Aspaker er statsforvalter i (Troms og Finnmark).
Powered by Labrador CMS