Leder for Norwegian Pilot Union (NPU), Alf Hansen.

Enighet for Norwegian-pilotene

Partene i meklingen for Norwegian-pilotene har kommet til enighet om bedre balanse mellom arbeid og fritid. Det er også enighet om en økonomisk løsning som vil bidra til at pilotene i Norge er noe nærmere andre europeiske piloter.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 1 min

Hansen sier enigheten innebærer løsninger som vil redusere dagens arbeidsbelastning.
– Vi skal fortsatt jobbe mye i periodene folk flest, og familien, vil ha fri. Det er imidlertid oppnådd enighet om at arbeidsbelastningen på den enkelte pilot skal ned, og det blir en bedre forutsigbarhet og balanse i arbeidshverdagen, sier pilotlederen.

Har ikke tettet gapet til sine europeiske kolleger

Pilotlederen sier det er oppnådd enighet om et lønnsløft som vil tette noe av lønnsforskjellene, sammenlignet med kollegaer i andre europeiske land, men at det fortsatt vil være et lønnsgap for piloter med lang ansiennitet.
– Vi har fått et lønnsoppgjør fordelt på 2023 og 2024 som er på linje med hva våre kollegaer i Danmark og Spania har fått. Det er et nytt lønnsoppgjør i 2025, der vi må bygge videre på det vi nå har oppnådd, sier Hansen.

Oppgjøret skal ut på uravstemning blant pilotene

Han mener lønnsoppgjøret ikke gir grunn til jubel, men at selskapet har møtt dem et stykke på vei.
– For våre medlemmer vil ikke dette oppgjøret gjøre at vi når europeisk nivå. Vi har imidlertid tatt et skritt i riktig retning og resultatet skal nå ut i uravstemning, sier Hansen.

Powered by Labrador CMS