Sæther sier oppgjøret gir alle et tillegg i årslønn på minimum 26.300 kroner. Foto: Parat.

Enighet i lønnsoppgjøret for Samfunnsbedriftene

Partene i mellomoppgjøret om bedriftsavtalen kom tirsdag kveld til enighet. Den økonomiske rammen for oppgjøret er på linje med offentlig sektor. Parats representant i forhandlingene, Bjørn-Are Sæther, sier det er et godt resultat som er på linje med offentlig sektor for øvrig.

Publisert Sist oppdatert

Sæther sier oppgjøret gir alle et tillegg i årslønn på minimum 26.300 kroner.

– I tillegg skal det nå gjennomføres lokale lønnsforhandlinger. I tillegg til at garantilønnsatsene heves med de sentrale tilleggene, heves garantilønnen med ytterligere 5000 kroner, sier Parats representant i forhandlingene.

I oppgjøret deltok Samfunnsbedriftene og forhandlingssammenslutningene i LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne kommune.

Samfunnsbedriftene er den største arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for kommunale selskaper.

Medlemmene jobber i bransjer som avfall, energi, havn, brann og redning, vann og avløp, økonomi og næring, IKT, forvaltning og kompetanse, helse og omsorg, samferdsel og eiendom, natur og park, kultur og museum og idrett.

Øvrige resultater fra oppgjøret

*Ufaglærte får 26.300 i lønnstillegg uavhengig av ansiennitet

*Fagarbeidere får 27.000 i lønnstillegg

*Fagarbeidere med fagskole får 28.000 i lønnstillegg

*Ledere og andre uten garantilønn får 5 prosent i lønnstillegg

Alle sentrale tillegg gjelder fra 1. mai 2023.

Powered by Labrador CMS