Enighet mellom YS og Virke i årets mellomoppgjør

De sentrale forhandlingene mellom YS og Virke er i havn med en ramme på 5,2 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Det er YS Privat som forhandler på vegne av flere YS-forbund, og for Parats del gjelder dette oppgjøret blant annet apotekteknikere i Apotek1 og Boots, ansatte innen byggevare (Byggmakker og Optimera), begravelsesbyråer (Jølstad og Fonus), grossister (Asko øst og Bama) og reiseliv (Ving, Berg Hansen og Egencia).

Parats nestleder Anneli Nyberg har ledet forhandlingene på vegne av YS Privat.

– Vi er fornøyde med at vi har fått gjennomslag for kravet om økt kjøpekraft, sier Nyberg.

Resultatet av de sentrale forhandlingene er 7,5 kroner pr time for de fleste tariffavtaler. For Funksjonæravtalen og andre tariffavtaler med garantiordning, vil kronetillegget være annerledes, da det allerede er gitt garantitillegg til mange YS-medlemmer med virkning fra 1. februar.

De sentrale tilleggene er de høyeste som er gitt på mange år. Sammen med lokale forhandlinger er partene blitt enige om en ramme på 5,2 prosent, som er på linje med oppgjøret mellom YS og NHO.

YS og Virke har også blitt enige om et lavtlønnstilegg på 3 koner per time for medlemmer på avtaler med lokal forhandlingsrett og ytterligere 1 krone per time for tariffavtaler uten lokal forhandlingsrett. De lokale parter har dessuten mulighet til å hente ut ytterligere tillegg gjennom lokale forhandlinger.

– YS er opptatt av å snu utviklingen der arbeidstakernes del av verdiskapingen synker og lønnsforskjellene øker. Derfor er vi fornøyd med at Virke også kom oss i møte på kravet om et lavtlønnstilegg, sier Nyberg.

YS forhandler på vegne av nær 6 800 medlemmer, ansatt i virksomheter tilsluttet arbeidsgiverorganisasjonene Virke. Disse YS-forbundene omfattes av forhandlingene med Virke: Parat, Negotia, Finansforbundet, Yrkestrafikkforbundet og Delta.

Les også: YS krever økt kjøpekraft i oppgjøret med Virke

Powered by Labrador CMS